Woonlandfactor

jul 15, 2019 | AOW - Pensioen -Zorg, Juridisch

Wat is de woonlandfactor

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Met de woonlandfactor past het CAK uw verdragsbijdrage aan op het niveau van de zorg in uw woonland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

Wie heeft hiermee te maken

  • Krijgt u pensioen uit Nederland, of 
  • Heeft u geen inkomen, en krijgt uw partner pensioen uit Nederland, of 
  • Heeft u geen inkomen, en heeft uw partner of ouder een zorgverzekering in Nederland? 

Dan bent u een ‘verdragsgerechtigde’, ofwel: u heeft op basis van Europese regels recht op zorg ten laste van Nederland. Om de zorgkosten te dekken, bent u in Nederland de ‘verdragsbijdrage’ verschuldigd aan uitvoeringsorganisatie CAK. Het bedrag van de verdragsbijdrage is gekoppeld aan de zorgkosten in het land van uw woonplaats. Om die reden stelt CAK, in overleg met de Minister voor Medische Zorg, ieder jaar ‘woonlandfactoren’ vast.

Dienstverleningsovereenkomst tussen het ministerie VWS en het CBS aangaande houdbaarheid woonlandfactorberekening

Het ministerie heeft aangegeven dat het CBS twee belangengroepen van verdragsgerechtigden dient te betrekken bij dit onderzoek. Dit zijn de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) en de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (de VBNGB).

Op twee momenten zullen de VBNGB en de FANF worden betrokken bij het onderzoek. De eerste keer bij aanvang van het onderzoek door het CBS ter bespreking van de door het CBS voorgestelde aanpak. En een tweede keer waarbij het CBS een reactie vraagt op het conceptrapport. In het definitieve rapport worden dan ook deze reacties verwerkt. Het voornemen is dat het rapport in het najaar gereed zal zijn.

Namens de VBNGB zal hun adviseur de heer Jan de Voogd aan dit onderzoek deelnemen.

Bron: VBNGB