Wijziging RWN herkrijging en verlies Nederlanderschap, lijkt met twee maten te meten

Nieuw wetsvoorstel is een deceptie voor Nederlanders in het buitenland die tussen 1985 en 2003 het Nederlanderschap ongewild zijn kwijtgeraakt

Nederlanders verliezen al decennialang onbewust en automatisch het Nederlanderschap. Ondanks het coalitieakkoord 2021 – 2025 van de VVD, D66, CDA en CU waarin min of meer gesuggereerd werd het automatisme af te schaffen, blijft het automatisch verlies van het Nederlanderschap toch bestaan in dit nieuwe wetvoorstel. De modernisering van de Rijkswet Nederlanderschap is een illusie.

Herstel van het Nederlanderschap

Voor de oud-Nederlanders, die vanaf 2003 het Nederlanderschap verloren, is de voorgestelde wijziging goed nieuws.

“De regering acht een dergelijke, éénmalige mogelijkheid tot herstel op zijn plaats.”

Dit zal tijdelijk over een periode van 2 jaar gelden, maar het sluit toekomstige verliezers niet uit. Het huidige probleem blijft bestaan, het ongewild en vaak onwetend verlies van de nationaliteit. Het vervolgens herkrijgen kan vaak alleen via onhaalbare optieprocedures.

De een wel de ander niet

Het betreft dus alleen voormalig Nederlanders die hun nationaliteit sinds 2003 zijn verloren. Maar het is niet anders voor de Nederlanders die sinds de wetswijziging van 01 januari 1985 het Nederlanderschap ongewild zijn verloren. Ook voor hen was er een tijdelijke 2 jaar mogelijkheid tot reparatie, van 2003 tot 2005. Heel veel mensen wisten hier niks van af en zelfs diegenen die in de periode 2003-2005 bij ambassades aanklopten met het verzoek tot herstel liepen de kans onterecht en verkeerd de deur te worden gewezen. De complexiteit en misinformatie bij overheidspersoneel is een aanzienlijk deel van de problematiek, wat de Nationale Ombudsman in 2016 ook nog eens bevestigde. Je zou dus meer begrip verwachten en de overweging om de datum naar 01 jan 1985 te veranderen.

De Stichting GOED vindt dat het automatisch verlies helemaal uit de wetgeving geschrapt moet worden. Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn een andere nationaliteit aan te nemen naast de Nederlandse. Nu kunnen mensen dit alleen doen als ze onder de uitzonderingen vallen. En ieder weldenkend mens zal het ermee eens zijn dat er geen zinnig argument is om de tikkende klok (voorheen 10 jaar, nu 13 jaar) in stand te houden. Ook hier geldt voor de een wel en de ander niet. Woon je buiten de EU dan wordt je band met Nederland anders benaderd, dan wanneer je binnen de EU woont.

Waar een klein land groot in kan zijn, slaan we hier de plank volledig mis. Nederland loopt hopeloos achter op de rest van de wereld.

Internetconsultatie

De Stichting bereidt met Nederlanders in den vreemden een reactie op de internetconsultatie voor en we willen dit graag gezamenlijk met andere partijen indienen. We willen niet alleen ons ongenoegen uiten maar ook (juridische) redenen geven waarom en hoe het anders kan. Stuur een email naar de Stichting (contact@stichtinggoed.nl) als je hieraan mee wilt werken.