Verzoek deelname Brexit onderzoek

okt 12, 2017 | Nieuws

Bent u Nederlander en woont, werkt of studeert u in het Verenigd Koninkrijk? Dan stellen wij uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs!

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft Kantar Public (het voormalig TNS NIPO) gevraagd een onderzoek op te zetten over Brexit onder Nederlanders woonachtig, werkzaam of studerend in het Verenigd Koninkrijk.

Met dit onderzoek streeft de Rijksoverheid naar een goede zorg voor haar burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, werken of studeren. De rechten van Nederlanders zijn voor de Nederlandse overheid een belangrijke prioriteit in de onderhandelingen over Brexit. Om deze groep zo goed mogelijk te kunnen informeren en assisteren rondom Brexit, wil de overheid via onderzoek een beter beeld krijgen van de (informatie) behoeften over dit onderwerp.

Via onderstaande link komt u in een door Kantar Public opgestelde vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen neemt maximaal 10 minuten in beslag en deelname is anoniem.

KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN

Als onafhankelijk onderzoeksbureau is Kantar Public gebonden aan strikte privacyregels. Uw antwoorden zullen niet op persoonsniveau worden gerapporteerd waardoor uw deelname anoniem blijft!

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u graag in contact komen met de onderzoekers over ander politiek onderzoek, neem dan gerust contact op met Tim de Beer of Manuel Kaal.

Tim de Beer
t. 020 5225 399 / 06 – 39 23 11 75
e. tim.de.beer@kantarpublic.com
twitter @timdebeer79

Manuel Kaal
t. 020 5225 372
e. manuel.kaal@kantarpublic.com
Bron: NIPO.NL