Verslag bezoek aan Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer

okt 6, 2018 | Juridisch

Op 13 september 2018 is een delegatie van het bestuur van VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerde in het Buitenland) samen met een delegatie van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) ontvangen door de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer.

Hierbij het verslag van de bijeenkomst en de daarbij horende documenten.

Door de VBNGB werden aan de orde gesteld:

Door de FANF werden aan de orde gesteld:

Bron: VBNGB