Nederlanders hoeven de sneltest voortaan maximaal 24 uur voor vertrek te nemen

De sneltestplicht voor transferpassagiers komt te vervallen en Nederlanders hoeven die sneltest voortaan maximaal 24 uur voor vertrek te nemen, in plaats van 4 uur. Er was vanuit de luchtvaart veel kritiek op de regering, omdat Nederland het strengste testbeleid voor reizigers van heel Europa had. De wijzigingen worden per 16 maart ingevoerd.

Voor veel reizigers was het erg lastig of soms gewoon onmogelijk om binnen 4 uur voor vertrek een sneltest te doen. Daarom worden nu de mogelijkheden verruimd en wordt het makkelijker om naar Nederland te reizen voor bezoek familie of dringende zaken. Ook wordt de sneltestverplichting voor transferpassagiers helemaal afgeschaft.

OMT-advies

Volgens de Jonge heeft het OMT nu in het 100e advies aangegeven dat een negatieve antigeensneltest een geldigheidsduur heeft van 24 uur. Naar aanleiding van het OMT-advies en de problemen die de 4 uur voor passagiers met zich meebrengt, heeft het kabinet ervoor gekozen dat de test voortaan moet zijn afgenomen maximaal 24 uur voor het aan boord gaan van het vlieg -of vaartuig. De NAAT/PCR-test van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland voor reizigers blijft verplicht.

Inreisverbod iets verruimd

Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.

Ben je nu in een land in de Europese Unie of een Schengenland? Dan geldt er geen inreisverbod.

Ben je een burger van een land buiten de EU of Schengen? Dan mag je alleen naar Nederland vertrekken als je onder een uitzondering voor het EU-inreisverbod valt. Anders geldt het Europese inreisverbod.

Meer info verdere verruiming

Vlieg en bootverkeer vanuit het VK

Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart, 00.01 uur, Nederlandse tijd geldt dit verbod niet meer. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

Belangrijk voor vertrek

Check altijd de laatste informatie over reisbeperkingen via de website van de overheid, dit verandert met regelmaat. Ga goed voorbereid op reis! Nederlandwereldwijd