Verliefd geworden op een Nederlander? Maak je borst maar nat!

aug 16, 2020 | Buitenlandse partner, Nieuws, Overheid, Relatie / huwelijk / partner

De nieuwe Wet Inburgering heeft gevolgen voor Nederlanders met een buitenlandse partner

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering 2021 van kracht

Wat hebben Nederlanders die terugkeren te maken met een nieuw wetsvoorstel inburgering? Deze wet heeft direct invloed op de Nederlanders (gezinsmigranten) die terugkeren met een niet-EU partner.

De Facebook groep Inburgeraars 2013-2020 maakt zich al geruime tijd zorgen over dit nieuwe wetsvoorstel. Zij vinden dat de wet aangepast moet worden voor de gezinsmigranten. In de Wet Inburgering 2021 gaat de regie op de inburgering (deels) terug naar de gemeenten. Stichting Civic stelt dat er een duidelijk verschil is tussen gezinsmigranten en statushouders. Ook de Raad van State is kritisch op het strikte onderscheid dat in de nieuwe Wet Inburgering wordt gemaakt tussen statushouders en gezinsmigranten.

  • Gezins- en overige migranten krijgen geen inburgeringsaanbod van de gemeente
  • Zij moeten zelf de benodigde cursussen voor de leerroute inkopen en betalen (al dan niet uit sociale lening)
  • Hoge boetes wanneer men niet op tijd voor de examens slaagt
  • Te hoge taaleis B1
  • Er is geen maatwerk, gezinsmigranten lopen uiteen van expats, kennismigranten tot laagopgeleide of zelfs analfabeten.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) geeft de gezinsmigranten als aandachtspunt mee voor het debat over het wetsvoorstel Inburgering, dat op op 29 juni 2020 heeft plaatsgevonden.

De positie van gezinsmigranten
Gezinsmigranten blijven onder het sociaal leenstelsel vallen. Van hen is aangenomen dat zij een grotere zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat optimisme delen wij niet. Wij denken dat de grotere zelfredzaamheid maar voor een beperkte groep geldt. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze groep blijvend wordt gemonitord, en er mogelijk kan worden bijgesteld, zodat ook
deze inburgeraars (de helft van het totaal) op niveau slaagt voor de inburgering.

Ook de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) vindt dat het nieuw voorgestelde inburgeringsstelsel niet voldoet. In haar advies stelt zij onder andere voor om nieuwkomers minder te dwingen met straffen, maar om meer te stimuleren om in te burgeren. Het gaat dan met name om het persoonlijk haalbaar taalniveau en de participatie in de Nederlandse samenleving.

Stichting GOED, belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland, ondersteunt de FB groep Inburgeraars 2013-2020. Volgens de Stichting is het een terugkerend fenomeen. Vertrokken of terugkerende Nederlanders zijn herhaaldelijk een miskende en vergeten groep. “Zij kunnen hun eigen boontjes wel doppen” is de algemene consensus. Dit zal in veel gevallen ook waar zijn, echter wanneer dit niet het geval is valt deze specifieke groep tussen wal en schip.

Tot op heden heeft de overheid al het advies betreffende gezinsmigranten naast zich neergelegd. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, zie de gezamelijke brief van Stichting GOED, de Stichting Buitenlandse Partner en de groep Inburgeraars 2013-2020. De belangenorganisaties willen dat de Eerste Kamer onderzoek doet naar de positie van de gezinsmigranten binnen deze nieuwe wet. 

Waar kan ik heen, heb getwijfeld over Belgie

Wat zijn de alternatieven? Nederlanders die er niet in slagen hun buitenlandse partner naar Nederland te laten komen, kunnen de België oftewel de EU-route gebruiken. Het Nederlands immigratiebeleid heeft over het algemeen veel strengere voorwaarden dan andere landen in de EU. Na een bepaalde periode van verblijf in het andere EU-land, kan de Nederlander samen met de buitenlandse (huwelijks) partner eventueel terugkeren naar Nederland.

Niet een ideale situatie, maar helaas soms onvermijdelijk. Met de nieuwe inburgeringswet zal de situatie van de terugkerende Nederlander, met een buitenlandse partner, alleen maar verslechteren.

We vragen ons daarom dan ook sterk af waarom de Nederlandse overheid deze Nederlanders in de kou laat staan.