Think outside of the box

door | dec 1, 2016 | Overheid | 0 Reacties

Stem voor Nederlanders in het buitenland

Over ongeveer 3.5 maand mogen we weer naar de stembus. Om precies te zijn 15 maart 2017. Als je al voor langere tijd in het buitenland woont dan vraag je je misschien af wat het nut is om je stem uit te brengen in Nederland. Je woont er immers al lang niet meer en je hebt geen plannen om terug te keren. Ik ben zelf al lange tijd weg uit Nederland en moet eerlijk toegeven dat ik al heel lang niet meer mijn stem heb uitgebracht in Nederland. Ik volg de politiek wel maar ben niet meer zo heel nauw betrokken met wat er zich afspeelt in de Nederlandse samenleving. Natuurlijk lees je het nieuws en volg je het in grote lijnen, maar niet op dezelfde manier als dat je er zelf nog zou wonen.

Echter, deze keer ga ik naar de stembus! En waarom nu wel?

Omdat ik mijn stem uitbreng voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. Iets waar ik uiteraard direct bij betrokken ben. Als oprichtster van de Facebook groep “Nederlanders in het buitenland” heb ik veel verhalen voorbij zien komen. Nederlanders die onbewust hun Nederlandse nationaliteit verloren hebben. Iemand die niet op tijd op de begrafenis van een plots overleden naaste familielid kon zijn door een verlopen paspoort en hierdoor niet op tijd een noodpaspoort kon krijgen. Nu kun je je afvragen waarom laat je dan je paspoort verlopen? Welnu, om de simpele reden dat er geen geld was voor een hotel overnachting en de 800 km heen en weer reizen naar de ambassade. Dan zijn er de frustraties die mensen ondervinden als zij overheidszaken moeten regelen en ze geen DigiD hebben. Een DigiD die alleen te bemachtigen is door je fysiek bij een balie in Nederland te presenteren, wat voor sommige mensen praktisch onmogelijk is. En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden. Het feit is dat er meer dan 1 miljoen Nederlanders in het buitenland wonen en er momenteel niemand in politiek Den Haag is die deze groep vertegenwoordigd. Sterker nog we worden aan alle kanten tegengewerkt en als derderangs burgers behandeld. Wat is het gezegde ook al weer? O ja, uit het oog uit het hart! Liever kwijt dan rijk!

Kunnen wij hier iets aan veranderen?

Jazeker wel! We kunnen hier samen als Nederlanders in het buitenland verandering in brengen. Hoe?Door op Eelco Keij te stemmen! Eelco staat op de lijst van D66 en heeft 16.000 voorkeurstemmen nodig. Is D66 niet de partij waar je normaal op zou stemmen, denk dan alsjeblieft twee keer na en……..Think outside of the box…..! D66 is op dit moment de enige partij die zich voor de belangen van Nederlanders in het buitenland inzet. Alleen op deze manier kan er iets veranderen aan de steeds verder afbrokkelende positie van Nederlanders in het buitenland en alleen op deze manier gaan andere partijen misschien ook het belang inzien van de meer dan 1 miljoen Nederlandse staatsburgers in het buitenland!

Zorg dat je je op tijd registreert, voor 1 februari 2017, via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Laten we er met zijn alle voor zorgen dat de standpunten hieronder via Eelco Keij de aandacht in de Tweede Kamer krijgen die ze verdienen.

1. Dubbele nationaliteit

Veel Nederlanders in het buitenland kunnen alleen maar een huis kopen, een baan aannemen of soms zelfs in het land blijven als ze de lokale nationaliteit aannemen. Door de Nederlandse wetgeving verliezen ze dan automatisch en zonder waarschuwing hun Nederlanderschap. Dit is belemmerend voor hen, en voor Nederland als internationaal opererend land. De wet moet hiervoor worden aangepast zodat dit niet meer gebeurt.

2. Pensioenkwesties

Nederlandse ouderen lopen in verschillende landen tegen verschillende pensioenproblemen aan. Ze worden soms ‘dubbel gepakt’, kunnen hun eigen AOW situatie niet inzien, of ondervinden andere problemen. Vanuit de politiek moeten we de problematiek goed in kaart brengen en met maatgerichte oplossingen komen per land.

3.Nederlands onderwijs in het buitenland voor kinderen

Met het huidige VVD-PvdA kabinet is de overheidsondersteuning voor Nederlands onderwijs in het buitenland nagenoeg gestopt. Een klassiek geval van goedkoop, duurkoop: Als we de kinderen van onze mede-Nederlanders in het buitenland geen Nederlands meegeven, raken we ze later kwijt voor de arbeidsmarkt en hun culturele inzet voor Nederland.

4.DigiD aanvragen vanuit het buitenland

Voor veel Nederlanders in het buitenland is het ontzettend lastig om een DigiD te bemachtigen. Hiervoor moet je fysiek naar Nederland afreizen, en dat is niet voor iedereen weggelegd. In de hedendaagse digitale wereld kun je zonder DigiD niet veel. Je hebt je DigiD nodig voor allerhande overheidszaken. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk de DigiD elektronisch aan te kunnen vragen.

5. Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland is zeer omslachtig. De stemprocedure voor Nederlanders in het buitenland vereist actieve registratie al ver voordat er verkiezingen zijn. Het grootste gedeelte van dit stemproces gebeurt nog met reguliere post waardoor stembiljetten vaak niet aankomen (bij de stemmer of in Den Haag). Het is tijd voor de digitalisering van het stemproces, en betere voorlichting over stemmen bij volmacht.

6. Onvrijwillige ex-Nederlanders

Op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap hebben veel Nederlanders in het buitenland automatisch en zonder waarschuwing het Nederlanderschap verloren toen ze een andere nationaliteit verkregen. Het is hoog tijd deze ‘onvrijwillige ex-Nederlanders’ te helpen hun Nederlanderschap terug kunnen krijgen met behoud van hun andere nationaliteit.

7. Barrières voor Nederlandse studenten in het buitenland

Nederlandse studenten in het buitenland vormen een bijzonder onderdeel van onze toekomstige economie. De internationalisering van Nederlandse studenten wordt echter teruggehouden. Ze worden geconfronteerd met inflexibele studiefinanciering, een te laag leenplafond voor studies in het buitenland, en een gebrek aan internationale beurzen. We moeten deze barrières zo snel mogelijk aanpakken.

8. Inkrimping en sluiting van Nederlandse consulaten en ambassades

Het huidige kabinet heeft in sneltreinvaart Nederlandse consulaten en ambassades laten inkrimpen en sluiten. Het resultaat is dat veel Nederlanders duizenden kilometers moeten reizen voor de verlenging van het paspoort. Hierdoor is het behoud van Nederlanderschap voor sommigen onbereikbaar. Deze vorm van verkapte uitburgering moet zo snel mogelijk stoppen. Het moet op korte termijn mogelijk zijn om je paspoort per post (al dan niet digitaal) te kunnen verlengen. Biometrische gegevens moeten buiten het consulaat of de ambassade kunnen worden afgenomen.

9. Nederlandse partners in het buitenland

Nederlanders die naar het buitenland gaan als expat komen er vaak achter dat de situatie voor hun partner niet goed geregeld is op het gebied van visa of vergunningen. Dit kan leiden tot grote problemen voor deze expats, alsmede voor de bedrijven waar ze voor werken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, en Economische Zaken, dient een actievere rol te spelen om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Eventueel met hulp van organisaties zoals de Permits Foundation.

10. Internationaal gericht Nederland

Het is teleurstellend dat veel van de Nederlandse politieke partijen het voortdurend hebben over een ‘internationaal gericht Nederland’, terwijl ze mede- Nederlanders in het buitenland volledig in de kou laten staan. Het is tijd dat alle politieke partijen zich bewust gaan worden van de kracht van hun mede-Nederlanders in het buitenland en daar ook politiek naar gaan handelen. Een eerste ‘eigen’ zetel van Nederlanders in het buitenland kan zichtbaarheid verlenen aan alle politieke partijen in het parlement, en voortdurend laten zien dat er een duidelijke bijdrage wordt geleverd aan de Nederlandse economie en politiek door Nederlanders in het buitenland.

Voor meer informatie zie eelcokeij.com