Terugkeer naar Nederland

door | jan 9, 2016 | Buitenlandse partner, Nederlander Blijven, Overheid, Terugkeer | 38 reacties

 

Als je gaat emigreren dan denk je meestal niet gelijk aan een eventuele terugkeer naar Nederland. Misschien zit het in je achterhoofd dat je ooit wel weer eens teruggaat om bijvoorbeeld je oude dag in Nederland te slijten, maar dat is voor latere zorg.

Echter bijna 40% van de Nederlanders in het buitenland keert op een gegeven moment, om wat voor een reden dan ook, terug naar Nederland.

Nu zul je denken dat dit minder voeten in de aarde heeft dan een emigratie, je bent immers Nederlander, je spreekt de taal, je bent er opgegroeid, je familie en vrienden wonen er.

Helaas het tegendeel is waar, vele Nederlanders die terugkeren stuiten op ontzettend veel problemen en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Voor sommige blijkt het zelfs onmogelijk om terug te keren en geven het op.

Terugkerende Nederlanders zijn in een aantal groepen onder te verdelen.

Groep 1 – Nederlandse remigranten met een geldig Nederlands paspoort

Als je terugkeert naar Nederland is het essentieel om eerst een Nederlands adres te regelen, zodat je je kunt inschrijven bij een gemeente, oftewel wordt opgenomen in de BasisRegistratie Personen (BRP). Hierna krijg je automatisch een BSN (burgerservicenummer ) toegekend, indien je die nog niet had.

Vervolgens is het mogelijk; een bankrekening te openen, een DigiD code aan te vragen (tenzij je die al had), een zorgverzekering (verplicht) af te sluiten en te solliciteren naar een baan.

Inschrijven bij een gemeente – hoe moeilijk kan het zijn?

Dat “opnieuw inschrijven bij de Gemeente” loopt niet per definitie zonder slag of stoot. Om je in te mogen schrijven, moet je namelijk een huur of koopcontract overleggen. Dit is iets wat je misschien niet meteen hebt als je net terug bent in Nederland. Toch wil je wel zo snel mogelijk ingeschreven staan bij de gemeente. Niet alleen om je te kunnen verzekeren voor ziektekosten, maar ook omdat een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie noodzakelijk is om je als werkzoekende ergens in te mogen schrijven!

Nu zit je in een bijna onmogelijke (en bijna komische) situatie dat je meestal geen huurcontract kunt tekenen zonder vast inkomen en geen baan kan aannemen zonder ingeschreven te staan bij de gemeente en je niet mag inschrijven bij de gemeente als je geen huis hebt. Welkom terug in de bureaucratie en regelgeving van Nederland!

De meeste mensen laten zich dan ook tijdelijk inschrijven bij iemand anders om deze cirkel te doorbreken. Degene bij wie je je inchrijft, moet mee naar het gemeentehuis om toestemming te verlenen. Houd er ook rekening mee dat er voor die persoon wel eens nadelige financiële gevolgen aan deze vriendendienst kunnen zitten. Voor gemeentebelastingen kijken ze namelijk naar het aantal personen dat op een adres woont. Zo is er een flink verschil tussen een 1-persoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Overleg dit met elkaar en maak afspraken over die extra kosten. Vaak gaat het om zo’n 100 euro, ongeacht of je een vol jaar op dat adres staat ingeschreven of een paar weken. Dit is iets dat de gemeente je kan vertellen, want deze bedragen verschillen weer per gemeente.

Makkelijker gezegd dan gedaan dus. De sociale woningbouw heeft lange wachttijden en voor particuliere of  vrije sector woningen moet je niet alleen een baan hebben maar ook vaak Nederlandse salarisstroken kunnen overleggen (van de afgelopen 12 maaden). Uiteraard geldt hetzelfde voor het verkrijgen van een hypotheek.

Groep 2 – Nederlandse Expats

Voor expats is het meestal een stuk makkelijker om terug te keren naar Nederland omdat die vaak een bedrijf achter zich hebben die ze helpen met de terugkeer naar Nederland en naar het zoeken van een woning. Daarnaast staan bedrijven hun werknemers vaak ook financieel bij.

Voor de volgende 2 groepen is de terugkeer een ware uitdaging!

Groep 3 – Nederlanders die terugkeren met een buitenlandse partner, van buiten de EU (met of zonder kinderen).

Deze groep heeft extra complicaties. De buitenlandse partner moet eerst het Inburgeringsexamen Buitenland hebben gehaald, voordat deze het noodzakelijke visum, de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) kan aanvragen (Japan, Zuid Korea, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn hiervan uitgezonderd). Ook voor mensen met kinderen is het dus niet mogelijk om in één keer met het hele gezin naar Nederland te komen. Daarnaast moet de Nederlandse partner in het bezit zijn van een arbeidscontract voor de duur van minimaal 12 maanden, op het moment van de MVV-aanvraag. Zie hier 20 tips uit het archief van de wereldomroep.

UPDATE 08/08/2018: Facilitair Visum

Groep 4 – Nederlanders die hun Nederlanderschap (bewust of onbewust) zijn verloren.

Een vreemdeling in eigen land! Er zal eerst een procedure gestart moeten worden om het Nederlanderschap terug te krijgen. Oud-Nederlanders kunnen in bepaalde gevallen de Nederlandse nationaliteit (opnieuw) aanvragen. Meer informatie hierover staat in de brochure: Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug. In de tussentijd of als alternatief kan er een verblijfsvergunning aangevraagd worden.

Luister naar de schrijnende gevallen van Nederlanders die wilde terugkeren en de vele obstakels die ze op hun weg tegenkwamen via de Vara uitzending – Ik keer terug!

Het is dus wel duidelijk dat terugkeer de nodige voorbereiding en geduld vergt! Je komt zeker niet in een gespreid bedje terecht. Er is geen opvang of hulp en duidelijke stapsgewijze informatie is moeilijk te vinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er Nederlanders zijn die noodgedwongen in het buitenland blijven wonen omdat ze er simpelweg niet in slagen terug te keren.

Wij horen graag de ervaringen van Nederlanders die de stap om terug te keren hebben genomen, tips en informatie zijn ook van harte welkom. Hoe meer informatie er beschikbaar is voor remigranten hoe beter!

Links met meer informatie

Terugkeer naar Nederland en oud-Nederlanders – U bent oud-Nederlander of hebt eerder in Nederland gewoond. U wilt nu terugkeren naar Nederland. U hebt niet de Nederlandse nationaliteit. ​Om in Nederland te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

MVV gezinshereniging – Veel Nederlanders ondervinden na een lang verblijf in het buitenland problemen bij het terugkeren naar Nederland. Hebben zij een gezin gesticht in het buitenland, dan zal de buitenlandse partner of echtgenoot over het algemeen moeten voldoen aan de strenge voorwaarden van de MVV-procedure.

SVB – Remigratie

Zorgpremies bij terugkeer en remigratie