Remigratie wordt steeds moeilijker

De woningmarkt zit muurvast

Heb je een tijd in het buitenland gewoond en keer je weer terug naar Nederland? Bereid je dan eerst goed voor. Voor mensen met voldoende financiële middelen is het vaak al een uitdaging, maar die kunnen zich nog een hogere huur via privé-verhuur of de vrije sector veroorloven.

Voor diegene met weinig financiële middelen is het een heel ander verhaal en bijna onmogelijk.

Voorbereiding

Het allerbelangrijkste bij remigratie is om van tevoren vanuit het land waar men woont, reeds een dak boven je hoofd, in Nederland te regelen. Wellicht kun je bij vrienden, familie of kennissen een tijdelijk onderkomen regelen. Voor korte tijd een stacaravan of recreatiewoning huren in een gemeente waar het verkrijgen van een woonadres voor beperkte tijd mogelijk is. De meest veilige methode voor terugkeer naar Nederland is om pas uit uw huidige woonland te vertrekken wanneer in ieder geval een onderkomen in Nederland is gegarandeerd.

Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om tijdelijk bij iemand in te trekken. Niet iedereen heeft nog familie of vrienden in Nederland en het kan een negatief effect hebben op de toeslagen als het aantal mensen op een woonadres toeneemt.

Tip: check of u een briefadres kunt krijgen, hiermee kunt u met toestemming van de bewoner 6 maanden op het adres wonen van familie of vrienden, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de hoofdbewoners.

Zonder adres kun je niet verder

Als eerste na terugkeer in Nederland dient men zich zo snel mogelijk in te laten schrijven bij de gemeente waar men een woonadres heeft. Bij de inschrijving dient meestal een wooncontract of een huurovereenkomst te worden overgelegd waaruit blijkt dat u inwoner wordt van die betreffende gemeente. Op het moment van inschrijving in het BRP (Basis Registratie Personen) heeft men pas de mogelijkheid om de verplichte zorgverzekering af te sluiten.

Sta je niet in het BRP ingeschreven dan kun je geen BSN aanvragen (mocht je die nog niet hebben), kun je je niet inschrijven als werkzoekende, geen bankrekening openen, geen Nederlandse mobiele telefoon aanschaffen etc. Maar ook bijvoorbeeld geen uitkering, huursubsidie of kinderbijslag aanvragen.

Woningmarkt

De sociale woningmarkt heeft tegenwoordig jarenlange wachtlijsten en de Vrije Sector is voor veel mensen onbetaalbaar. Laatstgenoemde verlangt ook nog eens een borg en vaak 2 maanden huur, plus een arbeidscontract met een salaris van 3 of 4 keer de huur per maand.

Bekijk een inventarisatie van de wachttijden, door RIGO, in opdracht van het ministerie van BZK.: https://www.rigo.nl/wachttijden-voor-sociale-huurwoningen-nemen-toe/

Prijzen van koopwoningen blijven stijgen en de woningen worden ook nog eens snel verkocht. Daarnaast is het verkrijgen van een hypotheek voor Nederlanders die terugkeren een behoorlijke uitdaging.

Je bent toch zelf vertrokken?

Dit is een opmeking die nog al eens wordt geuit, wanneer Nederlanders die terugkeren in de problemen komen. Ga je vrijwillig en gepland terug dan kun je je over het algemeen redelijk voorbereiden. Het zal niet makkelijk zijn, maar de meeste mensen vinden hun weg wel weer na een bepaalde periode.

Er is ook een groep die niet per se vrijwillig terugkeert, maar vanwege omstandigheden moet terugkeren, enkele voorbeelden;

 • Striktere regelgeving voor wat betreft visum aanvragen in een land. Een actueel voorbeeld is Thailand, waar de immigratiewet gecompliceerd is en constant aan veranderingen onderhevig. Vanwege de laatste wijzigingen;
  • Kan men vaak niet (meer) voldoen aan de financiële eisen om voor een O-A visum of O-A visumverlenging in aanmerking te komen.
  • Wordt het steeds moeilijker, vooral voor ouderen die behoefte hebben aan medische zorg, een verplichte ziektekostenverzekering af te sluiten,
 • Overlijden partner
  • Het weigeren van een afhankelijkheids- visum
  • Financiele en/of emotionele redenen
 • Scheiding met of zonder kinderen
  • Een van de partijen keert terug naar familie vanwege financiële redenen of de aanwezigheid van een sociaal vangnet in Nederland
 • Gezondheid
  • Door ziekte, een behandeling is bijvoorbeeld niet betaalbaar in woonland
  • De juiste zorg of behandeling is niet beschikbaar
 • Mantelzorg voor bijvoorbeeld ouders
 • Eenzaamheid en/of heimwee
 • Politieke spanning in een land
 • Verlies van een baan en / of andere financiële tegenslagen

Vooral ouderen en (éénouder) gezinnen die terugkeren zijn het meest kwetsbaar. Verhalen van ouderen en gezinnen met kinderen die geen andere keuze hebben dan een onderkomen vinden bij de daklozenopvang, staan niet op zichzelf.

Is er hoop?

De overheid en politiek zijn zich uiteraard zeer bewust van de woningnood in Nederland. Er komen steeds meer projecten en initiatieven om extra woningen te creëren, zij het tijdelijk of permanent. Zo wil de VVD en D66 het wonen op een recreatiepark legaal maken.

Ook zijn er steeds meer projecten met tijdelijke woonruimte voor spoedzoekers, bij diverse gemeenten. Echter, zoals wel vaker, worden Nederlanders in het buitenland, of liever gezegd terugkerende Nederlanders, niet tot de doelgroep gerekend die hier gebruik van kan maken. Zij vallen onder de noemer zelfredzaam, zelfs als zij noodgedwongen moeten terugkeren en geen sociaal of financieël vangnet hebben.

Stichting GOED wil deze groep zichtbaar maken

Stichting GOED (belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland) wil graag in contact komen met Nederlanders die zijn teruggekeerd, noodgedwongen door omstandigheden, of anderszins. De Stichting wil hun verhaal horen over de terugkeer naar Nederland en ontvangt graag zowel de positieve als de negatieve ervaringen, alsmede tips en adviezen voor andere Nederlanders die terugkeren.

Mocht er een structureel probleem zijn voor een bepaalde groep, dan zal de Stichting zich ervoor inzetten dat deze groep wordt erkend als spoedzoekers en zodanig in een van de bestaande projecten kan worden opgenomen.

UPDATE – BERICHT FLEXWONEN – EVENTUELE OPLOSSING VOOR SPOEDZOEKERS

Mijn ervaringen over terugkeer naar Nederland

6 + 7 =