Stichting Grenzeloos Onder Een Dak timmert aan de weg

mrt 10, 2019 | Nieuws, Nieuwsbrief

Update Nieuws Flash Stichting GOED 20/04

Nieuwsbrief 10 maart 2019

GOED op weg!

Wat er aan vooraf ging

Voor degene die de voorgeschiedenis niet kennen een paar woorden vooraf;

In de herfst van 2018 ging een kleine delegatie van de organisatie NIHB op bezoek in Den Haag naar aanleiding van een enquête (opgezet door het NIHB) inzake de problemen die de Nederlanders in het buitenland ondervinden, veroorzaakt door het inkrimpen van het consulaire posten-netwerk wereldwijd.

De enquête had als hoofdonderwerp de kosten die men moet maken en de afstanden die men moet afleggen om een nieuw paspoort te verkrijgen. Liefst 6500 Nederlanders in het buitenland hebben de enquête ingevuld die vervolgens in een open brief werd aangeboden aan de Minister Blok van Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding daarvan en mede dankzij de media aandacht werd het NIHB uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie bij de afdeling Consulaire Zaken.

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook gesprekken te voeren met enkele politieke partijen, de Nationale Ombudsman, de SVB en een advocatenkantoor gespecialiseerd in nationaliteitsrecht.

Uit al onze gesprekken bleek al gauw, dat een gestructureerde belangenorganisatie (nog) veel meer zou kunnen bereiken. Wij vonden een Stichtings-vorm er goed bijpassen.

Het resultaat – de Stichting GOED

Na maanden van voorbereiding kwam de Stichting GOED (Gezamenlijk Onder Eén Dak) begin 2019 tot stand. De Stichting heeft tot doel om als koepelorganisatie te fungeren voor zoveel mogelijk verenigingen, organisaties, clubs en communities van Nederlanders in het buitenland. We gingen op zoek naar partners en er hebben zich in korte tijd al een twintigtal partijen aangesloten bij de Stichting, waaronder het NIHB zelf uiteraard. Bovendien zitten er nog een aantal in de pijplijn.

Hopelijk kan de Stichting op korte termijn namens een aanzienlijk aantal Nederlanders in het buitenland spreken. Naast de partners hebben zich ook ‘Bevriende Relaties’ (BR) aangesloten. Deze relaties geven er de voorkeur aan niet direct betrokken te worden bij de activiteiten van de Stichting echter willen wel graag contact houden en informatie uitwisselen.

Wat is de rol van het NIHB?

Het NIHB, de initiatiefnemer van de Stichting GOED, zal zoals gewoonlijk doorgaan met informatie verstrekking aan NIHB’ers en verbonden blijven met de 17,000 tellende Facebook groep. De belangenbehartiging zal echter aan de Stichting worden overgedragen en het NIHB zal net als de andere partners hierin een zelfde soort rol gaan spelen.

Activiteiten sinds begin januari

Waar hebben we de afgelopen twee maanden allemaal aan gewerkt? De website, www.stichtinggoed.nlbegint al aardig vorm aan te nemen en inhoud te krijgen. Het is voorlopig nog wel “work in progress”.

Informatie wordt o.a. via een gekleurde tegel op de start-pagina aangeboden. Achter elke tegel zal specifieke informatie voor de Nederlander in het buitenland te vinden zijn. De thema’s van de diverse tegels zal waarschijnlijk hier en daar nog veranderen. Op het moment zijn de tegels voor de SVB, DigiD, Pensioen, Paspoort en Nationaliteit al actief.

Waar is de Stichting GOED op bezoek geweest….

We hebben de emigratie beurs bezocht en aan diverse personen en instanties Stichting GOED geïntroduceerd, met ze van gedachten gewisseld en nieuwe contacten gemaakt.

Op 18 februari jl. hebben Antonietta Sgherzi en Henk Klee – nu namens de Stichting – wederom een bezoek gebracht aan Den Haag en gesproken met de plv directeur Consulaire Zaken Henk van der Vegt. Tijdens het eerste bezoek vorig jaar was afgesproken elkaar regelmatig te spreken.

Dit keer was het onderwerp van discussie het rapport van het door het ministerie uitgevoerde klantenonderzoek en het Loket Buitenland. Er wordt gewerkt aan de verbetering van overheidsdienstverlening aan Nederlanders in het buitenland. Idee is dat Nederlanders in het buitenland in de komende jaren via één centrale plek toegang krijgen tot alle overheidsproducten en –diensten. Op die centrale plek, die nu nog de werktitel ‘Loket Buitenland’ draagt, wordt alle relevante informatie aangeboden én kan men op elk moment advies inwinnen via persoonlijk contact (telefoon, mail, chat etc.).

Stichting GOED is één van de partijen die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is uitgenodigd om regelmatig mee in overleg te gaan over de ontwikkelingen in dit project, en op die manier een klankbordrol te vervullen. Tegelijkertijd hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Stichting Goed nog eens duidelijk toe te lichten.

Hoewel de Stichting GOED politiek volstrekt neutraal is, hebben we ook gesproken met de PvdA en D66 met als doel wederzijdse kennismaking. We willen met alle politieke partijen in contact komen om bekendheid te geven aan Stichting GOED. In dit kader hebben wij overigens afgelopen jaar ook een gesprek gehad met CDA en 50Plus.

Op het programma stond eveneens een gesprek met JoHo Foundation, een organisatie voor internationale samenwerking, waarmee we in overleg zijn om samen te gaan werken.

Activiteiten

We werken hard aan de website en een van de onderdelen is een kennisbank opzetten over  ‘nationaliteitsrecht’ om de complexiteit rondom wetten, regels en de uitzonderingen voor iedereen zo duidelijk en eenvoudig mogelijk op een plek weer te geven.

De Stichting wil graag meteen een aantal projecten opstarten zoals Dubbele Nationaliteit, het verlies van Nederlanderschap, het “Bewijs Van In Leven Zijn” en de DigiD aanvraag.

Er zal binnenkort een uitgebreid onderzoek starten naar het verlies Nederlanderschap en aangaande de DigiD is er zojuist een enquête online geplaatst door de Stichting GOED met als doel de problemen rondom de aanvraag van een DigiD voor de Nederlander in het buitenland te inventariseren. Het resultaat daarvan zal aan het Ministerie van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken gepresenteerd worden. Heeft u als niet-ingezetene ervaring met de aanvraag van de DigiD code, vul dan de enquête in, het kost niet meer dan 5 minuutjes van uw tijd. 

ENQUETE INVULLEN

Zijn er meerdere initiatieven zoals Stichting GOED?

Er is een Stichting in oprichting genaamd SNBN die min of meer hetzelfde doel heeft als de Stichting GOED, het opkomen voor de belangen van de Nederlanders in het buitenland. We hebben SNBN geruime tijd geleden uitgenodigd om partner te worden en samen te werken. Tot op heden hebben we hier geen antwoord op gekregen, het bestuur heeft ons verzoek nog steeds in beraad. SNBN heeft bewust gekozen voor politieke connecties, terwijl Stichting GOED strikt politiek neutraal blijft. Wij hopen echter dat de twee stichtingen elkaar aanvullen en een positieve invloed zullen hebben op de besluitvorming van de Nederlandse regering en de diverse instanties, met betrekking tot de positie van de Nederlander in het buitenland.

Hoe kunt u de Stichting GOED nu ondersteunen? 

Een Stichting heeft geen winstoog kenmerk, echter tot nu toe bekostigen de oprichters van de Stichting alles uit eigen zak. Steun ons zodat we ons kunnen ontwikkelen tot een kwalitatieve, betrouwbare en solide Stichting. Help ons met sponsoring of op een andere manier, alle support is welkom!