Stand van zaken dienstverlening ambassades en consulaten

apr 24, 2021 | Buitenlandse partner, Consulaire dienstverlening, Overheid

Voorlopig nog geen eenduidige informatie

Waar mogelijk, hervatten de ambassades en consulaten de (paspoort/ID’s) dienstverlening weer. Echter, alles hangt af van de lokale lockdownregels en de Corona omstandigheden. Wereldwijd is er hierdoor een wisselend beeld en er is voorlopig geen eenduidige informatie die voor alle landen geldt.

Hou het afsprakensysteem van een ambassade of consulaat goed in de gaten. De situatie kan ook weer snel veranderen en blijft daardoor onzeker. Je kunt ook via 24/7 Contact Center navraag doen over de details per ambassade of consulaat.

Hou tevens in de gaten of er een MVA (Mobiel Paspoort Aanvraagstation) wordt ingepland via de nieuwsberichten van de ambassade of consulaat. Die berichten worden meestal via Facebook en Twitter verspreid, via een nieuwsbrief of via Nederlandwereldwijd.nl (NWW). Op NWW kun je dit meestal vinden via https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws en vervolgens het juiste land kiezen.

Wil je dat er een MVA wordt ingezet bij jou in de buurt, maak dit dan kenbaar aan de ambassade. Er wordt eventueel alleen een MVA ingepland als blijkt dat voldoende Nederlanders in dezelfde regio dit wensen.

TIP

Berichten van de ambassade (nieuwsbrief) kun je ontvangen door je aan te melden voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Ga naar https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ en kies vervolgens; aanmelden + registratie ambassade.

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groepen de eis om naar het buitenland te reizen voor het ophalen van een mvv of voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland.

Lees hier verder