SPOEDOPROEP – BENADER SENATOR JAN NAGEL

sep 30, 2017 | Buitenlandse partner, Nederlander worden, Nieuws, Overheid

SPOEDOPROEP! – BENADER SENATOR JAN NAGEL (JAN.NAGEL@50PLUSPARTIJ.NL) INZAKE WETSVOORSTEL 33.852, STEMMING AANSTAANDE DINSDAG

Nog niet eerder heb ik een oproep geplaatst tot het (vriendelijk!) benaderen van een Eerste Kamerlid. Maar de huidige omstandigheden dwingen er toe. Aankomende dinsdag is de stemming in de Eerste Kamer van wetsvoorstel 33.852 en op dit moment ziet het er naar uit dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen met 38 tegen 37 stemmen. Belangrijkste partij hierin met “kantelmacht” is de twee-koppige fractie van 50PLUS: alhoewel ze zich kritisch tonen, wordt vermoed dat ze vóór gaan stemmen.

Kort samengevat is dit de situatie:

  • De huidige VVD-PvdA regering heeft in 2014 een wetsvoorstel ingediend waardoor o.a. naturalisatietermijnen worden opgerekt van 5 naar 7 jaar, én naturalisatie vanuit het buitenland met één pennestreek verboden zou worden. Hierdoor zullen dus met name Nederlanders in het buitenland die een niet-Nederlandse partner hebben, getroffen worden.
  • Er is één ienie-mienie klein lichtpuntje, alhoewel zeer beperkt in omvang en tijd: Nederlanders die hun Nederlanderschap tussen 1 april 2013 en de (toekomstige) datum van inwerkingtreding van deze wetswijziging hebben verloren op basis van het te laat verlengen van het paspoort (woonachtig buiten de EU), waardoor het Nederlanderschap stilzwijgend is ingetrokken, kunnen gedurende een periode van 1 jaar na inwerkingtreding van deze wet een beroep doen op een “herstelregeling”. Maar waarom geen wet opstellen die een veel breder bereik heeft? De vrees bestaat dat juist door deze wet elke incentive om een bredere regeling op te stellen, de grond in wordt geboord.
  • Dit wetsvoorstel is al eerder door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het nu óók aanneemt, wordt het de nieuwe realiteit voor Nederlanders in het buitenland. Afgelopen week, tijdens de plenaire behandeling (de stemming is a.s. dinsdag) werd duidelijk dat bijna alle fracties een duidelijk voor of tegen in zouden nemen:

Voor: CDA, VVD, PVV, ChristenUnie  –> totaal 36 stemmen

Tegen: Pvda, GroenLinks, D66, SP, PvD, OSF, SGP –> totaal 37 stemmen

De “twijfelaar” in dit debat is 50PLUS, goed voor twee stemmen en daarmee de belangrijkste stemmen in dit proces. Als ze voor stemmen, is het gedaan: dan wordt het 38 voor, 37 tegen. Als ze tegen stemmen, verliest de regering met 1 stem verschil.

Gedurende de inbreng afgelopen dinsdag toonde Senator Jan Nagel van 50PLUS zich kritisch, maar in de pauze erna werd hij persoonlijk benaderd door staatssecretaris Dijkhoff, en het vermoeden bestaat dat de staatssecretaris ter plekke een soort van (financieel?) aanbod maakte in het kader van het wetsvoorstel, waardoor 50PLUS nu meer naar vóór zou neigen dan naar néé. Side note: de PvdA, oorspronkelijk bedenker van het wetsvoorstel, stemt wel tegen – iets waarover de Volkskrant ook schreef.

                                   Artikel hier te lezen

 

De ironie is nu dat juist 50PLUS als één van de eerste politieke partijen de Nederlanders in het buitenland als eigen electoraat heeft erkend in het voorgaande verkiezingsprogramma – weliswaar over de oudere Nederlanders in het buitenland, maar toch. Dit feit alleen al is hulde waard. En gedurende de behandeling afgelopen dinsdag erkende senator Jan Nagel desgevraagd de Nederlanders in het buitenland volledig te steunen, in lijn van het net ervoor betoogde beleid van D66-senator Petra Stienen.
Dus: waarom, waarom, waarom zou 50PLUS toch voor een dergelijk wetsvoorstel willen stemmen dat Nederlanders in het buitenland, ook al is het onbedoeld, in zodanige mate raakt? Als dit in wezen een wetsvoorstel mocht zijn dat feitelijk gekant is tegen bestaalde praktijken zoals importbruiden, waarom dat dan niet regelen met uitzondering van de Nederlanders in het buitenland?

U kent hem zelf deze vraag stellen via jan.nagel@50pluspartij.nlIk vraag u met klem dit met spoed te doen, voordat aankomende dinsdag verstreken is. Hopelijk ten overvloede: houdt u het wel beleefd.

Hieronder een voorbeeldmail die u zou kunnen gebruiken:

Geachte heer Nagel,

Mijn naam is  XXXX, en ik woon in XXXXX. Uw partij heeft oog voor de Nederlanders in het buitenland, zoveel heeft u ook afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer bevestigd. Juist vanuit dit belang zou ik u met klem willen vragen tégen wetsvoorstel 33.852 te stemmen aankomende dinsdag. Dit wetsvoorstel is een klap in het gezicht voor de Nederlanders in het buitenland, hun partners, én hun ouder wordende ouders, zowel in Nederland als in het buitenland. Ik vraag u vriendelijk om uw collega’s in de Tweede Kamer voor te stellen, gezamenlijk met andere partijen, een ander wetsvoorstel in te brengen, dat de crux van het huidige wetsvoorstel overeind houdt, zonder aanziens des persoons moedwillig de belangen van de Nederlanders in het buitenland te schaden.

Met vriendelijke groet,

XXXX

Bron: Eelco Keij