Soms kan men niet anders dan afstand doen van het Nederlanderschap

mei 15, 2021 | Dubbele Nationaliteit, Nationaliteit, Nederlander Blijven, Nieuws, Overheid

In een krantenartikel in de Telegraaf waar Stichting GOED aan heeft meegewerkt is wederom aandacht besteed aan het verliezen van de Nederlandse nationaliteit. Waarom kun je dit verliezen?

De huidige nationaliteitswetgeving dwingt tot keuzes

Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit voelt voor velen toch als het verlies van een stukje eigen identiteit. Soms moet je deze keuze maken en sluit je daarmee ongewenst de deuren naar je ‘thuis’ land. Reden: de huidige nationaliteitswetgeving die alleen bij uitzondering een dubbele nationaliteit toestaat. Wil je in het land waar je verblijft graag blijven wonen en werken de komende jaren, en wil je je verblijfsstatus veiligstellen door de nationaliteit van het land aan te nemen, dan moet je soms het Nederlanderschap opgeven, wanneer je niet onder één van de uitzonderingen valt.

Slecht geïnformeerd zijn kan verregaande consequenties hebben

Een andere reden voor het verlies van de Nederlandse nationaliteit is het niet van op de hoogte zijn dat je je nationaliteit kunt verliezen. Een paspoort te laat vernieuwen (10 jaren klok) of ervan uitgaan dat een dubbele nationaliteit, net als voor veel mensen uit andere landen, is toegestaan. Dit zijn nog steeds redenen voor het onnodig verlies van de Nederlandse nationaliteit en alle consequenties die daarmee gepaard gaan. 

Meer informatie zie ook de Kennisbank nationaliteit

Nederlanders die Nederland de rug toekeren

Helaas zijn er ook mensen die zich niet meer welkom voelen. In het artikel van de Telegraaf is er aandacht voor de verplichte inburgering van niet-EU buitenlandse partners. Het artikel gaat in op de situatie van een Nederlander met een Indonesische vrouw, die het niet is gelukt volgens de huidige eisen en de daar mee gepaard gaande kosten in te burgeren. De tegenwerking die deze man heeft ervaren en het gevoel niet meer welkom te zijn in Nederland is voor hem de reden zijn Nederlanderschap op te geven. Andere voorbeelden in het artikel zijn een vrouw die in Spanje graag bij de politie wil werken. Zij moet hiervoor de Spaanse nationaliteit aannemen en verliest hierdoor de Nederlandse. Een man in het VK heeft de Britse nationaliteit aangenomen na Brexit omdat hij niet zeker is van zijn rechten als EU-burger. Het betekent ook voor hem dat hij zijn Nederlandse nationaliteit moest opgeven. Beide personen hadden graag hun Nederlandse nationaliteit behouden.

Lees hier het premium artikel alleen voor abonnees

Gezinsmigranten

Je hoort bij de groep gezinsmigranten wanneer je terugkeert met een buitenlandse niet-EU partner en/of kinderen.
Stichting GOED zet zich in voor een goede informatievoorziening en het verbeteren van de positie van gezinsmigranten binnen de nieuwe wet inburgering die 1 januari 2022 in werking zal treden. Deel jouw ervaringen via het centraal meldpunt van de Stichting zodat zij doelgericht de positie van gezinsmigranten aan kunnen kaarten.

Brexit

Woon je in het VK? Heb je al pre-settled status of settled status aangevraagd? De klok tikt, je hebt nog minder dan 50 dagen de tijd! Bescherm je rechten en die van je familie!
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status