Resultaten klantenonderzoek consulaire dienstverlening

feb 5, 2019 | Overheid

Onder andere via de NIHB community (zoals vermeld in de Kamerbrief van Blok), hebben afgelopen zomer, 5000 Nederlanders in het buitenland de internet-consultatie inzake consulaire dienstverlening ingevuld.  Aanleiding voor het onderzoek; de knelpunten signaleren die Nederlanders in het buitenland met betrekking tot de dienstverlening van de Nederlandse overheid ervaren. De Rijksoverheid zal het klantenonderzoek gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het consulaire beleid en de verbetering van de consulaire dienstverlening.
De resultaten van dit onderzoek zijn uitgebreid besproken met alle overheidsorganisaties die betrokken zijn bij het project Loket Buitenland. Om het geheugen even op te frissen, het Loket Buitenland wordt in de komende tijd opgezet en zal als één enkel loket fungeren waar Nederlanders in het buitenland 24/7 terecht kunnen voor de dienstverlening van de Rijksoverheid.

Op 31 januari 2019 heeft minister Blok een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, met de bevindingen van het klantenonderzoek, inclusief een managementsamenvatting. In de brief licht de minister de resultaten van het onderzoek toe en gaat hij in op wat dit voor het project Loket Buitenland betekent.

Volgens het onderzoek krijgt het geheel van overheidsinformatievoorziening en -dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland als gemiddeld rapportcijfer een 5,6. Dat moet en kan dus veel beter!

De top-5 van onderwerpen waarover men in de afgelopen jaren het meest contact heeft gehad met de overheid, is als volgt:
1) Paspoorten/identiteitskaart;
2) Stemmen in het buitenland;
3) DigiD;
4) Nederlanderschap/Nederlandse nationaliteit
5) Verklaringen (van woonplaats, van gedrag, van in leven zijn etc.).

Lees via de links hieronder de Kamerbrief, het volledige eindrapport en de management samenvatting.

Als aansluiting op de resultaten van het onderzoek een beknopte update hoe het er voorstaat met de in januari gelanceerde Stichting, die als prioriteit heeft, de consulaire dienstverlening en informatievoorziening van de overheid te verbeteren.

UPDATE STICHTING GRENZELOOS ONDER EEN DAK

In onze vorige nieuwsbrief  werd Stichting GOED gelanceerd. Nu krap een maandje verder, is er is al veel werk verzet. De website begint zijn vormen aan te nemen, verschillende partners hebben zich aangesloten en bevriende relaties ondersteunen het initiatief. Door de drukte hebben we nog niet alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld kunnen benaderen. Als steuntje in de rug hiervoor, zijn we nog op zoek naar een vrijwilligerscoördinator, ervaring met het aansturen van vrijwilligers is een pre.

Deze maand staat de agenda vol afspraken, met politiek Den Haag, echter inniger dan een goed constructief overleg willen we niet nastreven. Tevens brengen we wederom een bezoek aan Consulaire Zaken om o.a. het onderzoeks-rapport en de ontwikkelingen omtrent het Loket Buitenland te bespreken.

De top 5 onderwerpen, zoals volgens het onderzoek, Nederlanders in het buitenland het meest contact over hebben gehad met de overheid, stonden al op de prioriteitenlijst van Stichting GOED.

Zaak dus om deze top 5 van onze kant te belichten en er voor te zorgen dat een verbeterde dienstverlening daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.