Watoto foundation

De droom

Truus en Noud van Hout zijn in oktober 2003 vanuit Nederland naar Tanzania in Afrika gegaan om hun droom waar te maken.
Na jaren werkzaam geweest te zijn in het familiebedrijf was voor hen de tijd gekomen een stap terug te doen voor de volgende generatie, een belangrijke familieafspraak. Als kind wilde Noud altijd al naar de missie en Truus stond als verpleegkundige op het punt naar Ghana te gaan toen ze Noud leerde kennen. Toen ze beide 55 waren kwam het moment om aan een nieuwe uitdaging te beginnen, dat werd de Watoto Foundation in Tanzania. De interesse voor Tanzania is in de jaren negentig gewekt door bevriende zusters van de Carolus orde uit den Bosch waarvan zuster Adriana vroeger bij de familie van Hout werkzaam was. Bij een eerste bezoek aan Tanzania en de zusters zijn Noud en Truus hun hart verloren aan het land en de mensen. Adriana is rond haar vijftigste als missie zuster naar Tanzania gegaan, een langgekoesterde wens van haar. Er is altijd contact gebleven en langzaamaan groeide de droom van Truus en Noud om ook zelf naar Tanzania te gaan.

Het resultaat

In ruim 10  jaar tijd is veel bereikt.
Door stap voor stap de wereld van Afrika en in het bijzonder van straatkinderen ontdekt te hebben, is Watoto Foundation erin geslaagd om geheel zelfstandig en uiteraard met hulp van velen een programma te ontwikkelen dat geresulteerd heeft in een succesverhaal. De studenten zijn zeer gemotiveerd om de lagere school en ambachtschool af te maken en succesvol af te studeren. De zekerheid dat ze na zes maanden stage een betaalde baan hebben is een enorme motivatie voor hen. Met de start van de Kiboko lodge in 2010 is werk, meer dan ooit, gegarandeerd.
In 2003 is gestart met vier kinderen. In de loop der jaren is dit aantal gegroeid. De maximale capaciteit van het centrum is 64 kinderen. Inmiddels zijn velen afgestudeerd en is het centrum uitgebreid.
Zo zijn er 8 klaslokalen, een communityhall,3 biogasinstallaties, kippenhok, wasplaats, keuken, slaapplaatsen, stafhuis en een koeienstal bijgebouwd. Dit was nooit mogelijk geweest zonder de steun van onze sponsors.

De Watotofoundation omvat 3 onderdelen:

  • Child in the Stars,  eerste opvang
  • Child in the Sky, lagere en ambachtschool
  • Kibokolodge  stageplek voor studenten van de Watotofoundation

Voor meer informatie zie de website: www.watotofoundation.nl

Kiboko Lodge

De Watoto Foundation, WF Kiboko Lodge is het eerste hotel in de wereld dat, afgezien van de manager, volledig gerund wordt door straatkinderen. Ze zijn allemaal minimaal vier jaar opgeleid op de ambachtsschool van de Watoto Foundation in Makumira, vlakbij Arusha in Tanzania. Enkelen van hen hebben zelfs al ervaring opgedaan in andere high standard lodges in de regio.

De opbrengsten van de lodge komen geheel ten goede aan de ambachtsschool in Makumira.en het drop-in centrum in Arusha. Het idee hierachter is dat de stichting ooit selfsupporting wordt en niet meer afhankelijk van sponsors. Het inkomen wordt dan gegenereerd uit producten geproduceerd op de Watoto Foundation en de lodge.

Voor meer informatie zie de website: www.kibokolodge.nl