Kinderziekenhuis Arequipa

In 1998 bezocht Marjan van Mourik voor de eerste keer Peru. Al snel werd zij gegrepen door het land, de mensen en specifiek het lot van de kinderen. Marjan zag veel kinderen met schisis (hazenlip) en de problemen die de kinderen hiervan ondervonden. Voor haar stond vast dat zij deze kinderen moest en wilde helpen.

Door haar werk in het ErasmusMC, op de operatie-afdeling, kon Marjan al snel een team van Nederlandse specialisten samenstellen, waarmee zij in 2000 terug ging naar Peru om in het lokale ziekenhuis van Cuzco kinderen te opereren aan schisis. Het project was een groot succes en haalde volop de Nederlandse media (NCRV tv).

Via Daniel Paz Y Gueze, kinderneurochirurg van het Rotterdamse Sophia kinderziekenhuis en van Peruaanse afkomst, ontstond het idee om een polikliniek in Arequipa op te zetten. De stichting Fundacion Paz Holandesa was geboren.
De eerste polikliniek begon in een gewoon huis en de verbouwing daarvan hebben zij kunnen financieren met donaties van NCDO (inmiddels opgeheven). De kleine personeels bezetting kon ook via donaties van fondsen en particulieren gefinancierd worden.
De eerste jaren verliepen moeizaam. Marjan verdeelde haar tijd tussen Nederland en Arequipa, tussen verbouwing van de polikliniek en het organiseren van operatieprojecten.

In 2005 hakte Marjan de knoop door. Zij besloot zich definitief in Peru te vestigen en te starten met de bouw van een nieuw kinderziekenhuis “Hospital Infantil Tony Molleapaza Rojas”. Met de inkomsten die ze hiermee zou genereren kon ze arme kinderen gratis helpen.

Vanaf 2006 is er gewerkt aan de bouw van dit ziekenhuis.

Dit was mogelijk doordat een terrein van 6000 m2 in gebruik werd gegeven door de gemeente Paucarpata met als contraprestatie dat er een ziekenhuis opkwam. EGM Architecten hebben het ontwerp gesponsord en bedrijven in Nederland hebben vloerbedekking, kantoormeubilair, deuren, toiletten, hang-en sluitwerk gedoneerd. Daarnaast hebben particulieren, fondsen en bedrijven uit Nederland 60% van de bouw gefinancierd en de overige 40% is door de Gobierno Regional Arequipa afgebouwd. De mijnenstichting Cerro Verde en de Japanse Ambassade in Peru de equipement gedoneerd.

De bouw was een enorme uitdaging door de bureaucratie het locale gebrek aan (technische) kennis, de Zuid-Amerikaanse mentaliteit en de beperkte financiële middelen.

Met ongekend doorzettingsvermogen, het overwinnen van talloze tegenslagen en een tomeloos enthousiasme heeft Marjan haar droom verwezenlijkt. In 2008 werd de eerste fase van het kinderziekenhuis (de polikliniek) geopend en in 2012 is het kinderziekenhuis in gebruik genomen.

 

Bezoek de website www.pazholandesa.com voor meer informatie