Kinderhulp Burkina Faso

Al 12 jaar lang gaat Monique Wolters ieder jaar minimaal een half jaar naar Burkina Faso om ter plekke de projecten van de stichting ‘Kinderhulp Burkina Faso’ op te zetten en te begeleiden. Tijdens haar verblijf leeft en werkt ze tussen en met de bevolking.”

“Het begin was niet gemakkelijk. Vooral toen Monique zag dat hier nog mensen sterven door een gebrek aan medische voorzieningen en medicijnen. Daarnaast is het vaak moeilijk om de allerarmsten te bezoeken, maar de ellende om mij heen is voor mij tegelijk een aanmoediging om door te gaan met mijn werk”.

“Zij zit nog vol ideeën en wil deze graag verwezenlijken bij haar komende bezoeken.

“De emotionele betrokkenheid bij het lot van vele kansloze kinderen en hun families is voor haar de drijfveer om veel tijd in te ruimen voor dit soort werkzaamheden”.

Voor meer informatie zie website Kinderhulp Burkina Faso.

Peuter- en kleuterschool ‘Béog Koamba’

‘Béog Koamba’ betekent kinderen van de toekomst.
In 2004 heeft de Stichting Kinderhulp Burkina Faso in het dorp Namsigui een kleuterschool gebouwd. De school valt onder het toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken te Kaya.