Persbericht in de Telegraaf ‘Ik ben geen Nederlander meer’

dec 12, 2020 | Dubbele Nationaliteit, Nationaliteit, Nederlander Blijven, Nieuws, Paspoortaanvragen

Op 7 december 2020 stond er een persbericht in de krant en een Premium artikel online, over het automatisch verlies van het Nederlanderschap. Het artikel geïnitieerd door Stichting GOED (belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland) gaat over Meike in Australië die onbewust haar Nederlanderschap verloor doordat zij te laat was met het vernieuwen van haar paspoort.  Het heeft gevolgen voor de toekomstplannen van het hele gezin, de kinderen wilden in Nederland gaan studeren en Meike wilde voor haar moeder in Nederland gaan zorgen.
Iemand kan de Nederlandse nationaliteit verliezen als hij/zij te laat is met het vernieuwen van hetpaspoort en tien jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woont én een dubbele nationaliteit heeft.

Uiteraard zijn er ook andere manieren om de Nederlandse nationaliteit te verliezen, bijvoorbeeld door een andere nationaliteit aan te nemen.
Aan de vele reacties op het artikel in de Telegraaf is af te leiden dat er nog ontzettend veel mensen zijn die, of de regels in de nationaliteitswet niet begrijpen, of hier niet van op de hoogte zijn. Als Stichting blijven wij iedereen zoveel mogelijk waarschuwen en informeren.

Het nieuwe wetsvoorstel evenredigheidstoets RWN is in voorbereiding en voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe. Hiermee kan een persoon die zijn/haar Nederlanderschap heeft verloren, het Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht herkrijgen. Het nieuwe wetsvoorstel voorziet ook in een verlenging van de 10-jaren termijn naar 13 jaar. Dit pakt echter niet de kern van de problematiek aan. Zie de reactie op de internetconsultatie die Stichting GOED mede heeft ondertekend.

Men verwacht, gelet op het aantal paspoortaanvragen dat jaarlijks buiten behandeling wordt gesteld omdat het Nederlanderschap van de aanvrager van rechtswege verloren is gegaan, maximaal 2.000 optieverklaringen per jaar. Omdat het optierecht ook open staat voor personen die het Nederlanderschap in het verleden van rechtswege zijn verloren, wordt verwacht dat het aantal optieverklaringen in de periode kort na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel aanzienlijk hoger zal zijn. In dat kader wordt uitgegaan van een eenmalige toename van 23.500 optieverklaringen. Ondanks dat de evenredigheidstoets nog niet in de wet is opgenomen kan er nu al gebruik van worden gemaakt. Het is wel zaak om zo’n aanvraag goed voor te bereiden en de voorwaarden goed te begrijpen.

Het artikel is alleen in de krant zelf te lezen of online met een abonnement.
Lees het artikel online.

Verklaring van het Nederlanderschap

Kun je niet op tijd naar de ambassade, een grensgemeente of de Schipholbalie om je paspoort te vernieuwen en ben je bang dat je hierdoor je nationaliteit kwijt kan raken? Lees dan het door ons samengestelde artikel hoe je dit kunt voorkomen. Het geeft ook informatie hoe het nu precies zit met minderjarige kinderen, een vraag die vaak gesteld wordt.

Lees hier verder