AmbassadesSociale Zekerheid

Overheid en formaliteiten

Op de website van de Rijksoverheid en de SVB kunt U veel informatie vinden voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Type “buitenland” in de “zoek(en)” functie (op hun website) en u vindt vervolgens de links voor het aanvragen van een DigiD, dubbele nationaliteit, paspoort, zorgverzekering en belasting zaken. NIHB heeft de links waarnaar het meest gezocht wordt hieronder voor u op een rijtje gezet.

Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele-nationaliteit

BSN Burger Service Nummer

Wat is het en waar vind ik het?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/burgerservicenummer/burgerservicenummer

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-burgerservicenummer-bsn.html

Paspoort aanvragen bij een van de Nederlandse grensgemeenten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/kan-ik-in-nederland-een-paspoort-aanvragen-als-ik-in-het-buitenland-woon

Paspoort en DigiD aanvragen op Schiphol

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/gemeentebalie-schiphol

Permanente registratie buitenlandse kiezers

https://www.nihb.nl/overheid-formaliteiten/permanente-registratie-buitenlandse-kiezers/

Legalisatie van documenten

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legalisatie-van-documenten

Trouwen in het buitenland

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/trouwen-en-het-buitenland

Ben ik verzekerd voor de zorgverzekering als ik in het buitenland woon?

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verzekerd-voor-de-zorgverzekering-als-ik-in-het-buitenland-woon.html

Voorkomen dubbele belasting

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/voorkomen-dubbele-belasting

 

Gegevens registreren bij Buitenlandse Zaken

Gaat u tijdelijk of permanent naar het buitenland? Dan kunt u zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is niet verplicht. Maar in geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het belangrijk als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan
u in dat geval bereiken.

Doe mee met onderzoek naar de dienstverlening van de Nederlandse overheid

Doe mee met onderzoek naar de dienstverlening van de Nederlandse overheid Bericht van het ministerie De Nederlandse (Rijks)overheid wil de dienstverlening aan burgers in het buitenland – Nederlanders en niet-Nederlanders – verder verbeteren. Uw ervaringen met die...

De 10-jaren klok wordt verlengd met 3 jaar

Met ingang van 1 april 2022 wordt de periode om uw Nederlands paspoort te vernieuwen als u als meerderjarige bipatride (meervoudige nationaliteit) Nederlander onafgebroken buiten 1) het Koninkrijk der Nederlanden of 2) een andere EU-lidstaat verblijft, verlengd van 10...

Nederland Wereldwijd

Naamswijziging 24/7 Contact CenterPer 1 november 2021 gaat het 24/7 BZ Contactcenter verder als Nederland Wereldwijd. Al jaren kunnen Nederlanders in het buitenland en niet-Nederlanders in het buitenland die een relatie met de Nederlandse overheid hebben, terecht op...

De 3 belangrijkste tips om Nederlands te leren als volwassene

Buitenlandse partners van Nederlanders hebben vaak de behoefte om enigszins Nederlands te spreken. Soms is dit ter voorbereiding op een verhuizing naar Nederland. Soms omdat de kinderen meertalig worden opgevoed en soms is dit om contact te kunnen hebben met de...

Bewijs maar dat je nog Nederlander bent

Soms kan de overheid of een gemeente vragen te bewijzen dat je nog Nederlander bent. Ook als je enkel de Nederlandse nationaliteit hebt. We hebben kort samengevat welke documenten jou kunnen helpen om het bewijs te leveren.Nederlands PaspoortJouw Nederlandse paspoort...

Online DigiD vraag&antwoord sessie met Logius en Nederland Wereldwijd

Op donderdag 2 september heeft Stichting GOED samen met Logius en Nederland Wereldwijd, Nederlanders in het buitenland de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over DigiD.Tijdens de sessie zijn mensen op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en kon men...

Mobiel Aanvraagstation Nederlands Paspoort Buitenland

Mobiel paspoort aanvraagstationMVA staat voor een mobiel vingerafdrukopname apparaat (MVA) of zoals doorgaans wordt gebruikt; een mobiel paspoort aanvraagstation of pop-up ambassade. Voor niet-ingezetenen wordt het MVA gebruikt om een paspoort of ID (soms DigiD) te...

DigiD vragen-en-antwoord sessie online

Op 2 september 2021 om 3pm (CET) kan iedereen die in het buitenland woont deelnemenNederlanders in het buitenland kunnen nog wel eens tegen vervelende DigiD obstakels aanlopen en/of vragen hebben waar men niet altijd een duidelijk antwoord op krijgt. De Stichting GOED...