AmbassadesSociale Zekerheid

Overheid en formaliteiten

Op de website van de Rijksoverheid en de SVB kunt U veel informatie vinden voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Type “buitenland” in de “zoek(en)” functie (op hun website) en u vindt vervolgens de links voor het aanvragen van een DigiD, dubbele nationaliteit, paspoort, zorgverzekering en belasting zaken. NIHB heeft de links waarnaar het meest gezocht wordt hieronder voor u op een rijtje gezet.

Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele-nationaliteit

BSN Burger Service Nummer

Wat is het en waar vind ik het?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/burgerservicenummer/burgerservicenummer

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-burgerservicenummer-bsn.html

Paspoort aanvragen bij een van de Nederlandse grensgemeenten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/kan-ik-in-nederland-een-paspoort-aanvragen-als-ik-in-het-buitenland-woon

Paspoort en DigiD aanvragen op Schiphol

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/gemeentebalie-schiphol

Permanente registratie buitenlandse kiezers

https://www.nihb.nl/overheid-formaliteiten/permanente-registratie-buitenlandse-kiezers/

Legalisatie van documenten

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legalisatie-van-documenten

Trouwen in het buitenland

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/trouwen-en-het-buitenland

Ben ik verzekerd voor de zorgverzekering als ik in het buitenland woon?

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verzekerd-voor-de-zorgverzekering-als-ik-in-het-buitenland-woon.html

Voorkomen dubbele belasting

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/voorkomen-dubbele-belasting

 

Gegevens registreren bij Buitenlandse Zaken

Gaat u tijdelijk of permanent naar het buitenland? Dan kunt u zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is niet verplicht. Maar in geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het belangrijk als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan
u in dat geval bereiken.

Onderzoek Consulaire Dienstverlening

De Rijksoverheid werkt aan een consulaire beleidsnota, waarin het consulaire beleid voor de komende jaren alomvattend wordt uiteengezet. Deze consultatie gaat over de consulaire dienstverlening. De Rijksoverheid neemt de resultaten van deze consultatie mee in de...

Oproep Gepensioneerde Nederlanders in Engeland

Onderzoek digitalisering van het "Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita" Woont u in Engeland en bent u gepensioneerd? Dan is de kans groot dat u één maal of een aantal maal per jaar een stempel moet halen voor een"bewijs van in leven zijn".  U kunt meedoen...

Paspoort probleem wordt gebagatelliseerd – Nederlanders in het buitenland zijn teleurgesteld

  Reactie NIHB en feedback van de leden Het antwoord van Henk van der Vegt (Plv Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid) op de open brief aan minister Blok, is met grote teleurstelling ontvangen. De feedback van de NIHB leden spreekt voor zich en komt kort gezegd op...

Antwoord van minister Blok op Kamervragen 50Plus

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op de vragen van het lid Van Rooijen (50Plus) naar aanleiding van de open brief van de organisatie NIHB (Nederlanders in het Buitenland) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de aan u verzonden open brief van de...

Antwoord minister Blok op Open Brief omtrent de paspoort problematiek

Naar aanleiding van de Paspoort Enquête resultaten  heeft NIHB op 24 april 2018 een Open Brief  aan minister Blok verstuurd. NIHB heeft tevens de uitslag van de enquête in een gedetailleerd rapport aangeboden en aanbevelingen aangedragen om het aanvragen/verlengen van...

De consulaire dienstverlening staat voor u klaar

Maar niet voor iedereen! De titel van een tweet van Jan Willem Beaujean, directeur Consulaire Zaken. Ongetwijfeld staat BUZA voor veel Nederlanders klaar, zij staan klaar voor Nederlanders die op vakantie zijn in het buitenland en in de problemen raken, voor visa...

Europese Commissie wil vingerafdruk voor ID-kaart verplichten

De Europese Commissie wil dat het weer verplicht wordt om bij het aanvragen van een identiteitskaart vingerafdrukken af te staan. Dit zou het lastiger voor terroristen en criminelen moeten maken om documenten te vervalsen, zo stelt Commissaris voor Binnenlandse Zaken...

Consulaire steun voor elke EU-burger overal

BRUSSEL - EU-burgers in nood in een land buiten de Europese Unie kunnen vanaf dinsdag terecht bij elke ambassade van een EU-lidstaat als hun eigen land er niet vertegenwoordigd is. Het gaat om hulp bij ziekte, diefstal, arrestatie, slachtoffer van een misdrijf zijn of...