Ouderenzorg in Nederland op maat

nov 2, 2016 | Ouderen / Ouders


UPDATE: 20/05/2018

Deze service is er helaas mee opgehouden. Mocht u op de hoogte zijn, van een soortgelijke service in Nederland, dan wil NIHB deze informatie graag publiceren. Neem via ons formulier contact met ons op.


Ouderen blijven steeds vaker en langer tot op hoge leeftijd thuis wonen. Net als vroeger echter, komt ouderdom met gebreken. De categorie die het meest wordt getroffen, zijn (alleenstaande) ouderen zonder kinderen, ouderen die weinig of geen contact hebben met hun kind(eren) vanwege een verstoorde relatie en ouderen wiens kinderen in het buitenland wonen.

Begin 2016 constateert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar advies dat de zorg in Nederland een keurslijf is geworden. Er is te weinig ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief. De RVS pleit er onder meer voor dat zorg en ondersteuning meer toegesneden worden op individuele noden en wensen. Later in het jaar maakt het ANP bekend dat één op de tien Nederlanders niet beschikt over een sociaal netwerk waar men een beroep op kan doen voor hulp of ondersteuning. Bij ouderen is dat één op de vijf.

Sinds de overheveling van zorgtaken en zorgbudgetten van de rijksoverheid naar gemeenten is er vooral voor ouderen de laatste tijd veel veranderd. De zorg is gedecentraliseerd en anders georganiseerd dan voorheen. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar voor ouderenzorg en moeten zorginstellingen steeds vaker bezuinigen.

Hierdoor verschraalt de zorg (gemeenten moeten het doen met ruwweg de helft van het budget dat eerder op rijksniveau beschikbaar was). Ook de kwaliteit van de zorg neemt af, vooral omdat zorgverleners minder tijd per cliënt beschikbaar hebben. Alles moet snel, waardoor er steeds minder tijd is voor echte aandacht voor ouderen en hun vragen en problemen.

Kortom, ouderen krijgen vaak niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Juist daarom is het fijn dat wij een breed pakket aan ondersteunende diensten bieden voor ouderen. Uiteenlopende diensten, variërend van persoonlijke begeleiding tot praktische hulp. Uniek aan onze dienstverlening is dat wij als geen ander maatwerk kunnen bieden! Volledig toegeschreven op de wensen en behoeften van de ouderen zelf, en hun kinderen.

Wij staan uiteraard ook klaar voor mensen die in het buitenland wonen en hulp zoeken voor hun ouders in Nederland.

Onze dienstverlening is niet gratis. Wel betaalbaar en bovendien betrouwbaar, van hoge kwaliteit en met veel persoonlijke aandacht voor de klant. Liefdevol en altijd met een glimlach.

Als de kinderen (op bezoek/tijdelijk) in Nederland zijn om hun ouder(s) te bezoeken, kunnen we natuurlijk met elkaar afspreken om helder te krijgen wat de hulpvraag is. Is er geen gelegenheid om naar Nederland te komen dan kan dit ook via een Skype gesprek.

Na het ruimere, oriënterende gesprek met de kinderen bezoeken wij eerst de ouder(s) om wie het gaat (al dan niet samen met de kinderen).

Als we beide partijen hebben gesproken, maken wij een plan van aanpak en offerte, met daarin duidelijk aangegeven wat de hulpvraag is, wat wij kunnen doen en wat dat kost.

Uiteraard verwijzen ook wij in geval van gespecialiseerde hulp (arts, verpleegkundige, psycholoog, thuiszorg, etc.) door naar een van onze netwerkcontacten.

Tijdens het proces evalueren we de ondersteuning met de ouder(s) en kinderen. Daar doen we in elk geval schriftelijk verslag van, en dat kan ook mondeling via een gewenst communicatiekanaal.

Ons primaire werkgebied is Amsterdam en omgeving, Almere en de gehele Gooi- en Vechtstreek.

In voorkomende gevallen zijn wij graag bereid om ook daarbuiten iets voor onze klanten te kunnen betekenen.