Ouderen (zorg)

Ouderenzorg in het buitenland

Ouderen die al voor langere tijd in het buitenland wonen, zijn zich meestal thuis gaan voelen in hun emigratieland. Zij willen en kunnen ook vaak niet meer terug. Teruggaan naar Nederland betekent een woning vinden, wat niet vanzelfsprekend is of bij familie gaan inwonen, wat vaak geen optie is. In het geval dat de ouderen geen directe familie in de buurt hebben wonen, staan ze er vaak alleen voor wanneer er fysieke of psychische problemen optreden. Vanuit Nederland wordt daar niets aan gedaan…weg is weg.

De kwaliteit van de ouderenzorg is erg afhankelijk van het land waar men woont. Hoewel veel mensen klagen over de ouderenzorg in Nederland, staat Nederland toch nog bovenaan in de lijst van landen met een redelijk tot goede ouderenzorg, in tegenstelling tot veel andere landen. Zweden staat op de eerste plaats, gevolgd door Noorwegen en Duitsland en Frankrijk staat bekend als het land met een van de beste zorgverzekeringsstelsels. Dat neemt niet weg dat Nederlandse ouderen zich ook eenzaam kunnen voelen in landen waar de zorg goed geregeld is. In de landen waar geen of weinig ouderenzorg is, wordt de situatie moeilijk, wanneer zorg noodzakelijk of gewenst is. Gelukkig zijn er Nederlanders onder ons, die het initiatief nemen om ouderen te helpen, die extra hulp nodig hebben.

Nederlandse projecten en initiatieven

We do care is een organisatie in Tenerife, met als doel een zo uitgebreid mogelijk hulp/zorgaanbod samen te stellen tenbehoeve van alle ouderen die dat nodig hebben. De organisatie is gestart aangezien er in de Zuidelijke (Ei)landen weinig of geen thuiszorg bestaat en vele overwinterende ouderen zich definitief willen vestigen.

Ongeveer twee jaar geleden zijn een tiental Nederlanders in Athene, begonnen met het opzetten van een netwerk om een soort van mantelzorg te kunnen bieden aan Nederlanders, Nederlands sprekenden en aanverwanten.

Meer informatie over dit initiatief kunt u hier lezen.

AOW en zorgtoeslag in het buitenland

Ongeveer 10% van de Nederlandse ouderen wonen permanent in het buitenland. Vaak kan de AOW-uitkering gedeeltelijk of geheel worden meegenomen. Dit is afhankelijk van het land waar men naartoe verhuist. Is dit een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan kan men de AOW-uitkering meenemen als Nederland een verdrag met dat land gesloten heeft. Men kan dit navragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als u na uw 15e jaar niet altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan krijgt u een gedeeltelijke AOW-pensioen. Dit komt omdat de AOW werkt met een opbouwsysteem. Dit houdt in dat er tussen uw 15e en 65ste jaar gedurende vijftig verzekerde jaren het AOW-pensioen wordt opgebouwd. Voor elk verzekerd jaar wordt 2% van uw AOW-pensioen opgebouwd.

In totaal kunt u tussen u 15e en 65e jaar dus 100% aan AOW opbouwen. Maar als u een aantal jaren niet voor de AOW verzekerd bent geweest, bijvoorbeeld omdat u een aantal jaren in het buitenland heeft gewerkt of gewoond, dan krijgt u op uw 65ste geen volledig AOW-pensioen. Het pensioen wordt dan gekort met 2% voor elk niet verzekerd jaar. Dit wordt het AOW-gat genoemd.

Voor meer informatie over AOW-gat en aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Vestiging Zaanstad, Postbus 2040, 1500 GA Zaanstad.

Tel. 0031/756551010 of www.svb.nl/aow

Pensioen onbekend

Pensioen onbekend

Is uw pensioenrechten overzicht niet volledig?Denkt u meer pensioenrechten opgebouwd te hebben dan vermeld staan op uw pensioenoverzicht? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen heeft opgebouwd.Misschien heeft u in het verleden de waarde van...

Lees meer
AOW aanvragen vanuit Canada

AOW aanvragen vanuit Canada

Dit is mijn kleine saga over het aanvragen van AOW vanuit Canada. Misschien maakt het u aan het lachen of misschien is mijn ervaring u van dienst. Ik kwam op mijn 28ste naar Canada en heb dus ook in Nederland gewerkt en gewoond, en we zijn ook anderhalf jaar terug...

Lees meer

Woonlandfactor

Wat is de woonlandfactorIn het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper....

Lees meer

Aanmelden NIHB nieuwsbrief

Klik hier voor aanmelden of scan de QR-code.
NIHB nieuwsbrief

Gratis 15 dagen uitproberen!

Sim Only Vergelijkingstool

Verstuur een videoboodschap

Gratis verhuisoffertes

Zoek op onderwerp

Share This
oncontextmenu="return false" Impact-Site-Verification: 527145319