Oproep Gepensioneerde Nederlanders in Engeland

jun 12, 2018 | AOW - Pensioen -Zorg, Ouderen / Ouders

Onderzoek digitalisering van het “Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita”

Woont u in Engeland en bent u gepensioneerd? Dan is de kans groot dat u één maal of een aantal maal per jaar een stempel moet halen voor een”bewijs van in leven zijn”.  U kunt meedoen aan een pilot in Engeland om te onderzoeken of dit proces gedigitaliseerd kan worden.

Klik hier om mee te doen aan het onderzoek en vul het formulier in.

 

Wanneer heeft u een verklaring van in leven zijn nodig?

Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn vragen. Dit formulier dient u te laten stempelen door een bevoegde autoriteit.

Stempelen van een verklaring van in leven zijn

Als u een verklaring van in leven zijn ontvangt van een Nederlandse uitkeringsinstantie kunt u deze o.a. laten ondertekenen bij de volgende instanties:

  • de gemeente waar u staat ingeschreven
  • de afdeling Sociale Zaken van de ambassade
  • een notaris

U moet altijd persoonlijk aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) laten zien.