Onderzoek naar pensioenmigranten

mei 30, 2022 | Algemeen, AOW - Pensioen -Zorg, Ouderen / Ouders, SVB

De pensioenleeftijd bereikt?

Veel Nederlanders kiezen ervoor om uit Nederland te vertrekken, als ze de pensioenleeftijd hebben bereikt. Wat zijn de motieven om te vertrekken en wie vertrekken er eigenlijk. Wat zijn de favoriete bestemmingen en voelt men zich wel gelukkiger na emigratie. Deze en andere onderwerpen zijn belicht in het onderzoek Internationale Pensioenmigratie van NIDI.

Het NIDI – Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, heeft de eerste fase van het onderzoek afgerond en de resultaten zijn te lezen in DEMOS een bulletin over bevolking en samenleving.

DEMO Bulletin

Emigratie van Nederlanders op latere leeftijd. Resultaten onderzoek onder ruim zesduizend 50-plussers die aan
het eind van hun loopbaan naar het buitenland verhuisden.

Meer info

Het wel en wee van de pensioen emigrant

De meeste pensioenmigranten ondervinden in het eerste jaar na hun migratie niet veel serieuze problemen en achten zich over het algemeen gelukkiger dan voordat ze emigreerden.

Meer info

Emigratie van Nederlanders op latere leeftijd

In deze speciale uitgave brengt NIDI op basis van een representatief onderzoek in kaart wat de kenmerken en motieven zijn van Nederlanders die ooit de stap hebben gewaagd om op latere leeftijd te emigreren en vooral hoe zij tot de keuze voor hun bestemmingsland kwamen.
Meer info