Nieuwsbrief

Het behouden van een bankrekening, voor Nederlanders in het buitenland, gaat gebukt onder strenge witwascontroles

“Men wordt bij voorbaat als crimineel behandeld”.

Bankrekeningen worden eenzijdig gesloten, zonder onderzoek, overleg of uitleg.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de gezondheid en integriteit van het bankenstelsel in Nederland, gebaseerd met name op de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Centrale doel van integriteit toezicht is voorkoming witwassen en financieren van terrorisme.

Het risicoprofiel van Nederlanders in het buitenland

Waar hangt het risicoprofiel van Nederlanders in het buitenland van af. Het land waar men woont, de producten en kanalen die gebruikt worden, de omvang en frequentie van transacties? Een Nederlander in het buitenland die in een land woont met een zwak of corrupt regime of waar toezicht op integriteit van het financiële systeem zwak is, kan wellicht een verhoogd risicoprofiel hebben. Echter, het maakt niet uit in welk land je woont, bankrekeningen worden met volkomen willekeur en zonder gegronde reden, door de bank opgezegd. Zelfs wanneer men volstrekt betrouwbaar is, al jarenlang klant bij een bank, simpele standaard bancaire producten gebruikt met relatief geringe bedragen en lage frequenties.

Dit kan in voorkomende gevallen tot zeer ongewenste situaties leiden.

Tot op heden is er nog niet veel bekend in de aard en omvang van deze ‘negatieve’ impact voor Nederlanders in het buitenland. Om hier een beter inzicht in te krijgen en zo veel mogelijk mensen te bereiken hebben de organisaties SNBN, GOED en de VBNGB de handen ineengeslagen. Het rapport n.a.v. de enquête over de eenzijdige sluiting van bankrekeningen is nu beschikbaar en te lezen. Meer dan 2250 respondenten wereldwijd hebben deelgenomen. We houden je op de hoogte van de vervolgstappen. De bevindingen zijn in het rapport hieronder te vinden.

Rapport onderzoek – eenzijdig opzeggen van bankrekening

Zuid-Afrika herziet (automatisch) verlies nationaliteit

Zuid-Afrika had in 1995 een soortgelijke nationaliteitswetgeving aangenomen als Nederland. Net zoals in Nederland zijn er duizenden Zuid-Afrikanen sinds 1995 ongewild en onwetend hun nationaliteit kwijtgeraakt. Zuid-Afrika herziet nu het automatisch verlies en moderniseert de nationaliteitswet. Het is hoog tijd voor Nederland om dezelfde stappen te nemen en na 130 jaar de wet werkelijk te moderniseren! Met name nu het conceptwetsvoorstel op tafel ligt om de Nederlandse nationaliteitswetgeving aan te passen.
https://www.nihb.nl/nationaliteit/zuid-afrika-herziet-automatisch-verlies-nationaliteit/

In de toekomst kan een Schengenvisum online worden aangevraagd en verstrekt

“Op dit moment is een aanvraag voor een visum voor het Schengengebied nog veel papierwerk. Dat is niet alleen duur voor zowel de reizigers alsook voor de landen in de EU die het visum moeten verstrekken. De manier waarop je een Schengenvisum aanvraagt, verschilt ook nog eens per land en maar een paar landen hebben het proces al enigszins gedigitaliseerd. Een ander probleem zijn de fysieke visumstickers die nu in het paspoort worden geplakt. Die zijn makkelijk te vervalsen, te stelen en er kan fraude mee gepleegd worden. Met digitale visa wordt dat een stuk beter.” 

Lees het volledige artikel