Nieuwsbrief april 2024

Paspoorten, visum kort verblijf, VFS Global, App voor levensbewijs en vingerafdrukken onrechtmatig op ID-kaart

Verslag recent gesprek met Nederland Wereldwijd (NWW)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Stichting GOED heeft een constructief gesprek gevoerd met NWW waarin diverse onderwerpen aan bod zijn gekomen.

  • Stichting GOED heeft bijna 200 reacties ontvangen van Nederlanders in het buitenland over hun ervaringen met het vernieuwen van paspoorten. Deze feedback is gedeeld met NWW, waarbij we hebben besproken wat de knelpunten zijn, hoe ermee om te gaan, en wat eventueel verbeterd kan worden.
  • Opnieuw is er gevraagd om Nederlanders per e-mail te informeren via de Informatieservice in plaats van alleen via sociale media. Dit is iets waar we al jaren voor pleiten. Is er deze keer echt verandering op komst?
  • Ook is het aanvraagproces en de toenemende afwijzingen van het VKK (Visum Kort Verblijf), voor de buitenlandse partner, weer aan bod gekomen.
  • En er zullen een aantal aanpassingen komen op de website van NWW met betrekking tot de evenredigheidstoets (herkrijgen Nederlanderschap) en het VKK.

Je kunt alles uitgebreid teruglezen in het verslag van Stichting GOED

Drukte op de beurs, veel mensen willen Nederland verlaten

Ruim 12.500 bezoekers bezochten de beurs in Expo Houten. Het viel ons op dat de redenen om Nederland te verlaten zeer divers zijn. Van jonge gezinnen tot gepensioneerden, allen overwegen een nieuw leven elders om verschillende redenen. Velen zijn op zoek naar de zon in Zuid-Spanje, terwijl anderen ook interesse tonen in Portugal, Italië, Scandinavië en Canada.

De motivaties voor vertrek variëren van de stijgende kosten in Nederland tot een verandering in sfeer, de drang naar meer ruimte en rust, en simpelweg het avontuur van het opbouwen van een nieuw leven.
Lees verder Stichting GOED op de beurs

Nog een paar dagen om te registreren voor de verkiezingen Europees Parlement

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je buiten Nederland?
Als je buiten Nederland woont, kan je je uiterlijk 25 april 2024 als ‘kiezer buiten Nederlandregistreren op de website van de gemeente Den Haag. Na succesvolle registratie krijg je voor elke verkiezing je briefstempas automatisch per post.

Zie ook; https://elections.europa.eu/nl/how-to-vote/nl/abroad/

IN HET NIEUWS

SVB komt eindelijk met de langverwachte App voor het Levensbewijs

De SVB heeft van burgers in het buitenland periodiek bewijs nodig dat zij nog in leven zijn. Dat gebeurt door het zogeheten levensbewijs te laten invullen door een bevoegde autoriteit. Deze bevestigt op die manier dat de gerechtigde nog in leven is. Een belangrijk document want zonder geldig levensbewijs mag de SVB geen uitkering betalen.

Maar soms moet een burger hiervoor ver reizen of krijgt hij te maken met een bureaucratie die het formulier niet altijd begrijpt. De burger krijgt nu de keuze om het formulier te laten invullen of om de Digidentity wallet-app te gebruiken.
Lees verder via de SVB-website

Europees Hof verklaart wet voor afstaan vingerafdrukken ID-kaart ongeldig

Het Europees Hof van Justitie heeft de Europese wetgeving, waarin staat dat burgers hun vingerafdrukken moeten afstaan voor een identiteitsbewijs, ongeldig verklaard. Omdat het onmiddellijk ongeldig verklaren van de wet ‘ernstige negatieve gevolgen’ zou hebben, handhaaft het Hof de gevolgen van de verordening totdat er, uiterlijk op 31 december 2026, een nieuwe verordening in werking treedt. De betrokken verordening is echter vastgesteld op basis van een onjuiste rechtsgrondslag en dus volgens een verkeerde wetgevingsprocedure.

Met andere woorden; de wet is onrechtmatig tot stand gekomen, maar toch houden we hem in stand totdat er een nieuwe verordening komt!

Reis met je hart donaties n.a.v. Stichting GOED 5-jarig bestaan

Dank aan de mensen die gedoneerd hebben n.a.v. van het 5-jarig bestaan! St. GOED heeft het totaal gedoneerde bedrag aangevuld tot 250 Euro en kunnen hiermee een aantal mensen blij maken. Te zijner tijd zullen we hier nog over berichten.

Laatste artikelen verschenen op NIHB.NL

Wil je jouw emigratieverhaal delen, nuttige informatie voor (toekomstige) emigranten aanbieden, of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten!

Een verschil willen maken voor Nederlanders in het buitenland, dat kan als bestuurslid bij St. GOED.

Taalcursussen

Plannen om te emigreren of al vertrokken, maar u heeft de taal nog niet helemaal onder de knie? Probeer onze online taalcursussen 15 dagen gratis, zonder verplichtingen. Iedere dag 15 minuutjes wanneer en waar je maar wilt. Taalcursus Engels - Taalcursus Spaans - Taalcursus Frans - Taalcursus Duits - Taalcursus Italiaans

Na 15 dagen kun je zelf kiezen om door te gaan of te stoppen.