Nieuwsbrief november 2022

Desinformatie of onvoldoende informatie

Vooral voor Nederlanders in het buitenland is duidelijke en betrouwbare informatieverstrekking, vanuit de overheid, belangrijk. Met name als het zaken als nationaliteitswetgeving, pensioenen, digitale overheid, zorg en belastingen betreft. Als je in het buitenland woont volg je over het algemeen minder het nieuws in Nederland en check je niet de overheidswebsites op toekomstige veranderingen.

Proactieve en correcte informatievoorziening vanuit de overheid is daarom ook een van de speerpunten van de Stichting.

De evenredigheidstoets ontaard in een dwaalspoor

Dit verhaal is een voorbeeld van onduidelijke en verkeerde informatieverstrekking, die grote gevolgen heeft voor de persoon in kwestie. Het is helaas niet een op zichzelf staand geval.

Lees hier het verhaal

MijnOverheid inloggen met DigiD app of sms-controle

Vanaf 5 januari 2023 kun je bij MijnOverheid alleen nog inloggen met de DigiD app of sms-controle. Dit betekent dat je voortaan altijd een telefoon nodig hebt bij het inloggen.
Voor sommige mensen zal dit betekenen dat ze een nieuwe DigiD moeten aanvragen. Dit kan tegenwoordig ook via Videobellen.
Heb je nog geen DigiD App, een oud telefoonnummer of nog geen nummer gekoppeld, check dan wat je moet doen op NederlandWereldwijd. Zo kom je niet voor verassingen te staan. Deel onze informatie video om meer NIHB’ers erop te attenderen.

Op 8 november 2022 heeft er weer een DigiD Burgerpanel plaatsgevonden waar Stichting GOED aan heeft deelgenomen. Het DigiD burgerpanel voert verschillende gebruikersonderzoeken uit naar de toegankelijkheid van DigiD. Wij hebben gevraagd om Nederlanders in het buitenland hier in de toekomst ook bij te betrekken.

Nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer

Op 15 maart 2023 is er een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer. Deze verkiezing geeft invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Tot nog toe konden kiezers buiten Nederland alleen hun stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Let op! Je kunt je tot 1 februari 2023 registreren voor deze verkiezing, zodat je straks kunt stemmen. Na registratie ontvangt je vanzelf de stempapieren voor de nieuwe kiescollegeverkiezing.

Meer informatie over hoe te registreren

Antwoorden Kamervragen modernisering Rijkswet op het Nederlanderschap

Staatssecretaris Van der Burg (Ministerie van Justitie en veiligheid) heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Brekelmans (VVD), Mulder (CDA) en Kuzu (DENK) over de modernisering van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Er wordt een wetsvoorstel op de Rijkswet op het Nederlanderschap voorgesteld. Met o.a. het herzien van de automatische verliesregeling en de introductie van een nieuw optierecht waarmee het Nederlanderschap kan worden herkregen. Voor laatstgenoemde geldt dat dit na 1 april 2003 verloren is gegaan en als gevolg van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN (of wel de 10-jaren klok). Een conceptwetsvoorstel (internetconsultatie) wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

Lees hier de antwoorden

We zijn erg benieuwd hoe dit eruit komt te zien. We zien graag dat alle oud-Nederlanders de mogelijkheid krijgen het Nederlanderschap te herkrijgen, zonder hier een juridische strijd voor te moeten leveren. En dat het aanvaarden van een andere nationaliteit mogelijk wordt voor iedereen en niet alleen voor diegenen die onder de uitzonderingen vallen.

Verlengen Nederlands rijbewijs buiten de EU – keuring 75+

Wanneer het rijbewijs verloopt op of na de 75e verjaardag, dient een aanvrager een Gezondheidsverklaring in om de rijgeschiktheid te laten beoordelen. De Gezondheidsverklaring kan digitaal via MijnCBR (en dus ook vanuit het buitenland) ingevuld worden. De aanvrager wordt vervolgens verwezen naar een Keurend arts voor het Keuringsverslag 75+. Een Keurend arts mag een willekeurige arts zijn, de enige voorwaarde is dat de arts BIG-geregistreerd dient te zijn.

Voor aanvragers die in het buitenland wonen verwijst het CBR daarom doorgaans naar het www.bigregister.nl of naar de ambassade van het betreffende land. Als de aanvrager in het buitenland geen BIG-geregistreerde arts kan vinden voor de keuring, kan de keuring in Nederland of eventueel digitaal plaatsvinden.
Wij ontvangen graag feedback van mensen die hier mee te maken hebben gehad; stuur een email met als onderwerp BIG registratie. Heeft men dit bijvoorbeeld digitaal kunnen regelen? Heeft de ambassade informatie over BIG geregistreerde artsen in de buurt?

Stichting GOED zet gezinsmigranten op de kaart

Gezinsmigranten worden meegenomen door Ministerie van SZW in monitoring van de implementatie van de nieuwe wet. Het is een meerjarig proces waarbij St GOED probeert om de ervaringen van gezinsmigranten mee te nemen. Bij het gebrek aan een aanspreekpunt bij problemen die je niet met de gemeente kan of wil bespreken nodigen wij gezinsmigranten uit melding te doen over  hun ervaringen via ons meldpunt.

Oproep!

Stichting GOED is op zoek naar versterking van het bestuur.
Wil je je inzetten voor de belangen van Nederlanders in het buitenland?
Bekijk de vacature

Een fijne Sinterklaas aan alle kindjes in het buitenland die het vieren! Welke nationaliteit heeft Sinterklaas eigenlijk?