Nieuwsbrief 27 januari 2020

jan 28, 2020 | Nieuwsbrief

We hebben weer interessant nieuws, tips en updates voor Nederlanders in het buitenland

  1. Terugkeer naar Nederland wordt steeds lastiger
  2. Onderhandelingen belastingverdragen in 2020
  3. CBS onderzoek houdbaarheid woonlandfactor
  4. Reactie van Ministerie van Justitie en Veiligheid op het nationaliteitsonderzoek 
  5. Brexit-noodwet  
  6. De 10-jaren klok gaat tikken in het Verenigd Koninkrijk
  7. Mobiele paspoort aanvraagstations en VFS Global
  8. Registratie Ambassade

1. Terugkeer naar Nederland wordt steeds lastiger

De woningmarkt zit muurvast

Heeft u een tijd in het buitenland gewoond en keert u weer terug naar Nederland? Bereid u dan goed voor, het is geen uitzondering dat men noodgedwongen bij de daklozenopvang moet aankloppen. De sociale woningmarkt heeft tegenwoordig jarenlange wachtlijsten.
Staat u op het punt terug te keren of bent u al teruggekeerd? Wij ontvangen graag uw ervaringen (positief of negatief), tips en adviezen.

Lees verder tegen welke problemen u kan aanlopen

2. Onderhandelingen belastingverdragen in 2020

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen.
Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds helpen om belastingontwijking te voorkomen. In 2020 probeert Nederland gesprekken te (her)starten met Australië, Aruba, India, Israël, Mozambique, Senegal en Thailand.
Reeds geïnitieerde gesprekken zullen worden voortgezet met onder andere België, Brazilië, Chili, Curaçao, Marokko, Oeganda en Portugal.
Het Ministerie vraagt ondernemers en burgers die over fiscale informatie beschikken die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen contact op te nemen.
Lees verder 

3. CBS onderzoek houdbaarheid woonlandfactor

In juli 2019 kondigde onze collega VBNGB aan dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het CBS opdracht had gegeven om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot een nieuwe berekening van de woonlandfactor op basis van bronnen van internationale gegevens. Het CBS was gevraagd tot aanbevelingen te komen voor de berekening in de toekomst waarbij de nadruk gelegd wordt op de houdbaarheid van de woonlandfactorberekening. Twee belangengroepen van verdragsgerechtigden waren betrokken bij dit onderzoek. De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) en de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (de VBNGB).
Het onderzoek is nu afgesloten en u kunt het eindrapport van de heer Vincent van Polanen Petel en een artikel hierover lezen op de website van de VBNGB via deze link: https://vbngb.eu/2019/12/06/cbs-onderzoek-houdbaarheid-woonlandafctoren/ 

4. Reactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het nationaliteitsonderzoek

Na bijna 4 maanden heeft Stichting GOED een reactie mogen ontvangen op de resultaten van het Nationaliteitsonderzoek. De Stichting heeft zijn zorgen geuit, over de informatievoorziening omtrent de complexe nationaliteitswetgeving, die nog steeds te summier wordt weergegeven. Ook wordt men niet altijd goed voorgelicht, of simpelweg doorverwezen naar advocaten als de vraag te ingewikkeld is voor de ambassade of het 24/7 Contactcenter.

Kort samengevat de reactie van Min. JenV;
Mensen moeten zelf de informatie op de overheidswebsites checken, wanneer hun persoonlijke situatie veranderd. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid en alles is wel ‘ergens’ online te vinden.

Er wordt verder met geen woord gerept dat de overgrote meerderheid in het onderzoek heeft aangegeven voor een dubbele nationaliteit te zijn. Evenmin dat het behoud van het Nederlanderschap voor meer dan 90% van de respondenten, zeer belangrijk is, zelfs al is men al jaren geleden vertrokken.

Hier kunnen we het dan mee doen, het Min. van JenV steekt niet graag de hand in eigen boezem en toont totaal geen empathie.

Het is niet voor niks dat mensen hun heil zoeken bij belangenorganisaties voor Nederlanders in het buitenland en bij specifieke Facebook groepen en forums. Bij laatstgenoemden komen velen nationaliteit gerelateerde vragen binnen. Je kunt je afvragen waarom?

De reactie op het rapport is dan ook een klap in het gezicht voor de meer dan 5000 Nederlanders wereldwijd die het onderzoek hebben ingevuld. Het ministerie reageert verder op geen enkele manier op de inhoud en bevindingen die het rapport naar voren brengt.   

Lees het volledige antwoord van het Min. van Justitie en Veiligheid 

5. Eerste Kamer – Brexit noodwet

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft vanwege de onzekere ontwikkelingen, m.b.t. Brexit, en het al dan wel of niet voldoende waarborgen van de rechten van Nederlanders (EU onderdanen), in het VK, verdere besprekingen uitgesteld tot na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dus tot na 31 januari 2020. De commissie bespreekt op 11 februari 2020 de nadere procedure.
Lees verder 

6. De beruchte 10-Jarenklok gaat tikken in het Verenigd Koninkrijk vanaf Brexit

Heeft u als volwassene naast de Nederlandse nationaliteit, ook een andere nationaliteit (Engels, Frans, Zuid Afrikaans, Amerikaans, Duits, Nigeria, Vanuatu, etc), dan kunt u in bepaalde gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen. Inderdaad, niet enkel voor diegenen die een Britse nationaliteit erbij hebben, maar voor iedereen met welke andere nationaliteit dan ook en woonachtig in het VK.
Lees verder 

7. Mobiele paspoort aanvraagstations en VFS Global

Al geruime tijd houdt het NIHB de locaties en data van de mobiele paspoort aanvraagstations bij (Pop-up ambassades).
Het laatste nieuws hierover:
Pop-up ambassades komen naar Houston, Texas op 3 en 4 maart en Seattle op 20 en 21 april en bij voldoende belangstelling zal de ambassade in Rome, eind maart, eenmalig, afreizen naar Catania in Sicillië. Ook is de voorlopige planning voor Spanje bekend gemaakt.
Lees verder
VFS Global Birmingham – VFS Global Londen
Vanaf juni 2020 kunt u ook een paspoort of ID-kaart aanvragen of verlengen bij het nog te openen kantoor van de externe dienstverlener VFS Global in Birmingham
Vraag op 3 februari uw reisdocumenten aan zonder extra servicekosten bij VFS Global London. 

8. Registratie ambassade

Alle Nederlanders kunnen zich nu inschrijven voor de informatieservice van Buitelandse Zaken. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke informatie over het land naar uw keuze. Meer informatie klik hier.