Nederlandse nationaliteit huwelijks partners

feb 16, 2016 | Buitenlandse partner, Nederlander worden, Relatie / huwelijk / partner

Nederlandse nationaliteit voor huwelijkspartners van Nederlanders in buitenland binnenkort onmogelijk?

De Nederlandse regering beoogt de Nederlandse nationaliteitswetgeving flink aan te scherpen. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel stond gepland voor februari dit jaar maar is, vermoedelijk vanwege andere spoedeisender kwesties, tot nader te bepalen datum uitgesteld. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het consequenties hebben voor huwelijkspartners van Nederlanders in het buitenland. De wet zal het voor huwelijkspartners van Nederlanders woonachtig in het buitenland onmogelijk maken om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Een Nederlander die in het buitenland woont en werkt. Het is niet ongebruikelijk dat deze Nederlander in het buitenland daar verliefd wordt, in het huwelijksbootje stapt, kinderen krijgt. Deze huwelijkspartner van de Nederlander woonachtig in het buitenland heeft niet altijd de Nederlandse nationaliteit.

In mijn praktijk krijg ik geregeld de vraag of de echtgenoot of echtgenote van een Nederlander in het buitenland in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort. Deze wens heeft doorgaans niet alleen een emotionele reden. Vaak ligt er een of meer praktische redenen aan ten grondslag. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de echtgenoot of echtgenote van de Nederlander een visum moet hebben om Nederland en het Schengengebied binnen te kunnen reizen. Nu wordt dat visum doorgaans zonder problemen afgegeven maar de aanvraagprocedure is tijdrovend en het is geen uitzondering dat er ver gereisd moet worden om de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade te bereiken. Lastig wanneer het gezin voor een familiebezoek van slechts drie weken naar Nederland wil afreizen. Of, de Nederlander besluit om voor langere tijd terug te keren naar Nederland met zijn huwelijkspartner en hun eventuele kinderen. De huwelijkspartner van de Nederlander krijgt niet automatisch een verblijfsvergunning in Nederland. Het restrictieve immigratiebeleid van Nederland kan voor de nodige problemen zorgen waardoor een verblijfsvergunning voor de echtgenoot of echtgenote geen vanzelfsprekendheid is (hieraan zal ik een aparte blog wijden). En het zijn niet alleen visumkwesties die ten grondslag liggen aan de wens om Nederlander te worden. Ook is het in sommige gevallen in het kader van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht handig wanneer echtgenoten een gezamenlijke nationaliteit te hebben.

Hoe werkt het Nederlandse nationaliteitsrecht voor huwelijkspartners van Nederlanders?

De huwelijkspartner van een Nederlander krijgt niet automatisch de Nederlandse nationaliteit bij het huwelijk. Het Nederlandse nationaliteitsrecht voorziet wel in een mogelijkheid voor huwelijkspartners om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen door middel van naturalisatie terwijl zij in het buitenland wonen. Daarvoor gelden een wel aantal voorwaarden.

  1. De huwelijkspartner mag niet wonen in het land waarvan hij of zij de nationaliteit bezit. De Nederlander die met zijn Amerikaanse huwelijkspartner in New York woont kan dus geen aanspraak maken op de Nederlandse nationaliteit;
  2. De huwelijkspartner van de Nederlander moet drie jaren gehuwd zijn met de Nederlander en onafgebroken samenwoning kunnen aantonen. Dit laatste is niet altijd eenvoudig. Niet ieder land ter wereld kent een systeem als de Nederlandse Basisregistratie Personen.
  3. De huwelijkspartner moet het inburgeringsexamen hebben behaald.
  4. De huwelijkspartner moet in theorie in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning voor verblijf bij de Nederlandse echtgenoot in Nederland. Hier wordt onder andere gekeken naar de inkomenssituatie van de Nederlander en er wordt getoetst aan de strenge beleidsregels voor Nederlandse gezinsmigratie. In praktijk levert deze toets vaak problemen op.
  5. De huwelijkspartner mag geen strafrechtelijk verleden hebben in de vier jaren voorafgaand aan de aanvraag.

Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de huwelijkspartner van de Nederlander in aanmerking komen voor de Nederlandse nationaliteit. De huwelijkspartner hoeft geen afstand te doen van de andere nationaliteit. Wel zal in het land van de andere nationaliteit moet worden nagegaan of de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit gevolgen heeft voor die andere nationaliteit.

Maar zoals hierboven al aangegeven ziet het er naar uit dat deze mogelijkheid wordt afgeschaft. Huwelijkspartners van Nederlanders in het buitenland die aan alle voorwaarden voldoen moeten haast maken met het indienen van een naturalisatieverzoek, of, wanneer zij het inburgeringsexamen nog niet hebben behaald, maar verder wel aan alle voorwaarden voldoen, alles op alles zetten om het inburgeringsexamen te halen en een naturalisatieverzoek in te dienen.

Susanne is sinds 2007 werkzaam als advocaat in het Nederlandse immigratie- en nationaliteitsrecht Zij is advocaat- partner bij Adam & Wolf Immigration Lawyers in Amsterdam. Zij wordt regelmatig benaderd door media, Kamerleden en belangenverenigingen van ex-Nederlanders in het buitenland om haar visie te geven op de ontwikkelingen het terrein van nationaliteitsrecht.

http://www.immigrationlawyersnetherlands.com/dutch-citizenship/nl