Nederlandse Bankrekening

nov 22, 2017 | Financieel, Overheid

Als je in het buitenland woont en in Nederland bent uitgeschreven (BRP), blijkt het tegenwoordig bijna onmogelijk te zijn om nog een bankrekening in Nederland te openen. Echter heeft niet iedereen, binnen de EU, het recht een bankrekening te openen in een ander EU land? Zelfs als je daar officieel niet woont? NIHB heeft navraag gedaan bij het Europe Direct Contact Centre.

Zie hieronder hun reactie

Als u wettig in een EU-land woont, heeft u het recht een basisbetaalrekening te openen.Banken mogen uw aanvraag niet weigeren enkel en alleen omdat u niet in het land woont waar de bank gevestigd is.

Dit recht geldt alleen voor basisbetaalrekeningen en niet voor andere rekeningen, zoals spaarrekeningen.

Een bank mag uw aanvraag weigeren als u niet voldoet aan de EU-regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten.

In sommige EU-landen mag het ook als u al een soortgelijke rekening bij een andere bank in hetzelfde land heeft.

Als u een basisbetaalrekening wilt openen in een ander EU-land dan waar u woont, moet u in sommige gevallen ook een gedegen motivering daarvoor geven, bijv. dat u in het ene land woont, maar in het andere land werkt.

Met een basisbetaalrekening kunt u de standaardtransacties verrichten die u in uw dagelijks leven nodig heeft, zoals:

  • Geld storten
  • Geld opnemen
  • Geld overmaken en ontvangen (zoals machtigingen/domiciliëringen en aankopen met een betaalkaart)

Bij een dergelijke rekening hoort u ook een betaalkaart te krijgen waarmee u geld kunt opnemen, en online en in winkels kunt betalen.

Voor zover beschikbaar moet de bank u ook toegang geven tot internetbankieren. Maar de bank hoeft u niet de mogelijkheid te geven om rood te staan.In sommige EU-landen moet u jaarlijks een vast bedrag betalen voor het gebruik van een basisbetaalrekening. Dit bedrag moet wel redelijk zijn.

Voor meer informatie over bankrekeningen in de EU, nodigen wij u uit om de volgende link te bekijken:
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/bank-accounts-eu/index_nl.htm

Ten laatste, als u problemen heeft met financiële instellingen of financiële diensten, raden wij u aan om zich te informeren over FIN-Net. FIN-NET is een netwerk van nationale instanties die consumenten helpen om geschillen over financiële diensten buiten de rechtbank op te lossen.

Het netwerk bestrijkt de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), dat wil zeggen

de landen van de Europese Unie
IJsland
Liechtenstein
Noorwegen
FIN-NET is in 2001 door de Europese Commissie opgericht om de nationale ombudsdiensten voor de financiële sector vlotter te laten samenwerken en consumenten makkelijker toegang te geven tot alternatieve geschillenbeslechting bij problemen met financiële dienstverleners in een ander land.

Voor meer informatie kijk de volgende web pagina:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/about-fin-net_nl

 

ABN stuurt 15 duizend klanten buiten Europa weg

ABN Amro gaat zo'n 15 duizend van haar particuliere klanten wegsturen. Het gaat om klanten die permanent buiten de Europese Unie wonen, maar nog wel over een Nederlandse rekening beschikken. Volgens de bank is het door de 'toenemende hoeveelheid en complexiteit' van...