Onderwijs

Nederlands onderwijs in het buitenland

Gaat u emigreren of voor een korte periode naar het buitenland, met schoolgaande kinderen, dan heeft u vast gepiekerd over welk onderwijs het beste voor uw kinderen is. Is het verblijf tijdelijk, dan is wellicht Nederlands onderwijs wenselijk. Gaat u voor een zeer lange periode of permanent, dan is lokaal onderwijs of internationaal onderwijs waarschijnlijk de beste keuze, wel of niet aanvullend met Nederlands onderwijs.
Het maken van de juiste keuze is echter niet eenvoudig. Factoren als budget, scholen ter plaatse, inzet en mogelijkheden van de ouders, de nieuwe woon- en werksituatie en de duur van het verblijf spelen een grote rol.

Er is een toenemend besef van het belang van het behouden van de Nederlandse taal en cultuur. Het aantal leerlingen dat in het buitenland Nederlands onderwijs volgt is de afgelopen jaren sterk gestegen.
Een belangrijke reden om te kiezen voor het Nederlands onderwijs is de goede aansluiting op het Nederlandse schoolsysteem bij een eventuele terugkeer, zowel in gezinsverband als voor een vervolgopleiding of studie.
De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland bevordert, ondersteunt en adviseert het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het Ministerie van OCW. De scholen en organisaties voor afstandsonderwijs (zoals Wereldschool, World Wide Juf, Edufax, Stichting IBID) die zijn aangesloten bij de Stichting NOB ontvangen via de stichting subsidie van de Nederlandse overheid. Zowel de scholen als de organisaties voor afstandsonderwijs staan voor de kwaliteit van het onderwijs onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie.
Op de website van de NOB, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, vindt u een Scholen Zoeker, hiermee kunt u checken of er een Nederlandse school in de buurt is.

Heeft u een specifieke vragen dan kunt u contact opnemen met de NOB.

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg
Nederland
T +31 (0)70 386 66 46 (algemeen)
F +31 (0)70 387 31 54
E info@stichtingnob.nl

 

De wereldschool

De Wereldschool is erkend door het ministerie van Onderwijs en Cultuur en biedt onderwijs aan kinderen (van 2 t/m 18 jaar) in het buitenland. In meer dan 109 landen wereldwijd volgen leerlingen het onderwijs op afstand. Leerlingen worden begeleid door bevoegde docenten, krijgen feedback op gemaakte opdrachten en toetsen, en hun voortgang worden bijgehouden. Bij de Wereldschool kunnen leerlingen op ieder moment van het jaar instromen en op hun eigen tempo met hun eigen planning de lessen doorlopen. Daarnaast is er de mogelijkheid om online of offline aan de slag te gaan met het lesmateriaal van de Wereldschool én kan er een keuze gemaakt worden in wekelijks een Skypeles volgen of grotendeels zelfstandig met een ouder de lessen doorlopen.

Het volgen van het vak Nederlands of andere reguliere schoolvakken, zoals begrijpend lezen, geschiedenis of wiskunde, behoren tot het programma-aanbod van de Wereldschool.

Bekijk de lesinformatie op de website: www.wereldschool.nl

Andere organisaties aangesloten bij het NOB

LanguageOne is dè internationale organisatie voor moedertaalonderwijs. Met onze onderwijsprogramma’s krijgen kinderen een stevige basis in de eigen taal en cultuur.

Kinderen, die tijdelijk of langer in een ander land opgroeien, kunnen hun moedertaal beter leren spreken en schrijven met extra onderwijs van LanguageOne. Wij bieden eigentijds onderwijs, waar kinderen met plezier leren en dat bijdraagt aan een succesvolle toekomst. LanguageOne heeft locaties in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Australië.

Woont u ver van een Nederlandse school? Het Nederlands is nu eenvoudig bij te houden via LanguageOne Online. Wij bieden ook examenbegeleiding, waaronder IB Dutch A Literature. Onze leerkrachten geven wekelijks online les via Skype.

Andere mogelijkheden voor Nederlands onderwijs via organisaties die (nog) niet aangesloten zijn bij het NOB

Leraar online is bedoeld om (waar ook ter wereld en wanneer je maar wilt)  online bijles te krijgen.  Uitsluitend via een Apple IPad en een snelle internetverbinding.  Bij de exacte vakken rekenen, wiskunde, natuurkunde of scheikunde en op aanvraag ook  andere vakken. De leerling spreekt en ziet de leraar, ze kijken samen naar dezelfde opgaven en zien wat ze beiden schrijven. Het  werkt dus  als een echte persoonlijke één op één bijles.  Deze manier van bijles is bijzonder geschikt voor kinderen van expats die in hun eigen taal thuis extra bijles nodig hebben.

Voor een aantal jaar in het buitenland met de intentie om terug te keren naar Nederland?
E-teacher kan uw kinderen ondersteunen bij het op peil houden van de Nederlandse taal. Dit versoepelt de terugkeer en instroom binnen het onderwijs enorm. Neem gerust contact op voor meer informatie: lonneke@e-teacher.org

Pieter Wielick (Woonplaats Zuid Afrika)

Nederlandse taal- en cultuurles voor Nederlandse kinderen via Skype

In Nederland heb ik jaren gewerkt in het basisonderwijs en als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs.

De lessen die ik verzorg (voor kinderen van groep 3 t/m 8) bevatten taal, spelling, woordenschat, lezen, schrijven en de Nederlandse cultuur. Hiervoor gebruik ik een officiële Nederlandse lesmethode.

Ook voor kinderen in het voortgezet onderwijs heb ik officiële Nederlandse lesmaterialen op VMBO, HAVO en VWO niveau.
U kunt mijn website bezoeken voor meer informatie of contact met me opnemen voor vragen.
pieterwielick@gmail.com
Telefoon +27 71 514 5016
Skype pieter.wielick
www.pieterwielick.com

 

Zie ook de categorie “Nederlands Onderwijs buitenland” in onze bedrijven directory.

Onderwijs op Afstand

Worldwidejuf.com – Wereldschool.nl – Inio.nl – Edufax.nl – Stichtingibid.org – Nederlandsonderwijs.com – LanguageOne

Meertalige kinderen

Meertalig.nl – Tweetaligekids

Zomerdip bij kinderen in het buitenland

Steeds meer kinderen hebben last van een zomerdip. Dit geldt ook voor kinderen die in het buitenland wonen. Want hoewel leerlingen in het basisonderwijs goed lijken te presteren in de klas, is de kennis na de zomervakantie vaak verdwenen. De teruggang is dan groot....

Laatste NIHB Tweets

Internationale verhuizers

Zoek op onderwerp

Word lid van het NIHB

Blijf op de hoogte en ontvang gratis nieuws, tips en updates voor Nederlanders die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijven.

 

 

Uw aanmelding is geslaagd.

Share This