Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) heeft een aantal vragen

jun 16, 2021 | Onderwijs en kinderen, Oproepen

Aan ouders in het buitenland, help je mee? 

Veel Nederlanders die met hun gezin voor een kortere of langere periode de stap naar het buitenland zetten, willen de banden met het thuisfront warm houden. Nederlands onderwijs speelt daarin een belangrijke rol.

Als koepelorganisatie van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland (in opdracht van OCW) is het een taak van NOB om ouders hierover te informeren of met advies terzijde te staan. Dat betekent eerst en vooral dat we elkaar weten te vinden! Op veel locaties in de wereld lukt dat goed, maar zeker niet overal. We hebben gemerkt dat niet alle ouders in het buitenland NOB kennen, en omgekeerd hebben we vastgesteld dat wij vanuit NOB lang niet alle ouders in het buitenland bereiken.

Daar brengen we graag verandering in en we hopen dat u ons daarbij kunt helpen. Heeft u vijf minuten om een paar vragen voor ons te beantwoorden?

De link naar de vragenlijst: https://stnob.typeform.com/to/JKHd43bB