Paspoort probleem wordt gebagatelliseerd – Nederlanders in het buitenland zijn teleurgesteld

jun 5, 2018

Reactie NIHB en feedback van de leden

Het antwoord van Henk van der Vegt (Plv Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid) op de open brief aan minister Blok, is met grote teleurstelling ontvangen. De feedback van de NIHB leden spreekt voor zich en komt kort gezegd op het volgende neer; veel mooie woorden, weinig daden en vage beloften. NIHB heeft de minister de volgende reactie gestuurd.


Datum 05/06/2018

Betreft: Uw reactie op de NIHB Open Brief van 28/05/2018 over paspoortverlengen buitenland

Geachte heer Blok,

Alhoewel er alle aanleiding toe zou zijn een even zo, maar dan concreter, antwoord op het schrijven van Plv. Directeur Consulaire Zaken en Visumbeleid Henk van der Vegt te concipiëren, willen wij het kort en duidelijk houden.

Wij NIHB-ers, de facto in groten getale de uitvoerders van het uwerzijds beleidsmatig centraal gesteld primair doel van de Nederlandse ambassades en consulaten, spreken onze teleurstelling uit over het inhoudelijk onvoldoende concreet worden, doen van vage toezeggingen en veronachtzamen van de consequenties van uw beleid: Als u kiest om de nadruk te leggen op economische diplomatie, schept u ook verplichtingen naar hen die die handel dagelijks mogelijk maken.

Voor zover u toezeggingen doet zijn dat zaken die al bekend zijn en/of in het regeerakkoord zijn terug te vinden, maar in de praktijk zo is gebleken onvoldoende of geen resultaat opleveren voor het overgrote deel van de Nederlanders.

Wij hadden op meer gehoopt, niet geheel direct verwacht, maar alleszins als belangrijk cultureel, sociaal en economische factor op mogen rekenen. Het eloquent verpakken van vage beloften en verkopen van minder als meer, is in ieder geval niet iets waarnaar we vooruitzien. Gegeven onze positie zullen we na uitgebreide consultatie van onze leden bezien hoe en of een intensiever samenwerking met het Ministerie kan leiden tot een meer permanent betere dienstverlening aan alle Nederlanders in het buitenland en het wederzijds respect herwonnen kan worden.

Er worden naar ons bekend meerder initiatieven in die richting ontplooid, maar gegeven ons draagvlak, hoge onderlinge interactie en relatief zeer lage kosten pretenderen wij voldoende preferentie te kunnen en mogen bedingen. Zodat vooralsnog niet geheel synchroon lopende verwachtingen en plannen snel, adequaat en blijvend gesynchroniseerd kunnen worden.

Tot dan geven wij u ernstig in overweging uw ongetwijfeld goede bedoelingen meer inhoudelijk te concretiseren en serieus aandacht te besteden aan de belangen van ruim een miljoen Nederlanders In Het Buitenland.

Om te beginnen met navolgend drie toezeggingen?

  1. Indien uw woonplaats in het buitenland verder dan 500 km (heen en weer) verwijderd is van een adequate Nederlandse overheidsvertegenwoordiging zult u alle rechten krijgen als iemand die niet in staat is te reizen c.q. per post of mobiel consulaat afgehandeld kan worden. (Hoe? Is een kwestie van wil, niet van kunnen!). Zelfs het aanbod van NIHB’ers om voor een mobiel consul te betalen wordt genegeerd.
  2. In het buitenland zijn de kosten voor het verlengen of aanvragen van een paspoort gelijk aan die in Nederland. 
    N.b.: Het vervaardigen van gelegaliseerde documenten en bewijzen is vaak al een hele opgave (reis en stress) en kostenpost. De uitgaven waar u aan refereert voor het onderzoek om de identiteit en nationaliteit vast te stellen worden door de Nederlander in het buitenland zelf bekostigd. Vergeet niet dat velen in lokale valuta verdienen en de harde Euro al als groot probleem ervaren.
  3. Het resulterend verantwoordelijk doel voor BuZa; een totale digitalisering m.i.v. uiterlijk 31 december 2020. 

Vertrouwende hiermede een bijdrage te hebben geleverd aan verduidelijking, concretisering en beoogd resultaat tot optimalisering van de Nederlandse handels- en staatsburger belangen, verblijven wij in afwachting van uw berichten met de toezegging op korte termijn bij u terug te komen of en hoe intensiever wederzijdse betrokkenheid wenselijk en mogelijk zal zijn.

Concretere toezeggingen uwerzijds zullen niet in de laatste plaats ook in het belang zijn van het enthousiasme van Nederlanders in het buitenland en met name onze ‘leden’, om vaker mee te werken aan bijvoorbeeld een klantbehoefte onderzoek, die ook voor partijen als uw ministerie vruchtbaar kan zijn.


Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze Nieuwsbrief.