Modernisering van de nationaliteitswet

nov 14, 2020 | Dubbele Nationaliteit, Nationaliteit, Nederlander Blijven

Dit wetsvoorstel voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, dat Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen.
Dit wetsvoorstel voorziet tevens in een verlenging van de in Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN opgenomen termijn voor verliesvan tien naar dertien jaar.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Personen die het Nederlanderschap van rechtswege zijn verloren, mits dat tevens leidde tot verlies van het Unieburgerschap.
  • Meerderjarige Nederlanders die in het bezit van meerdere nationaliteiten langdurig hoofdverblijf hebben buiten het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

  • Dit wetsvoorstel biedt een procedure om na van rechtswege verlies van het Nederlanderschap aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen, en het Nederlanderschap zo nodig met terugwerkende kracht te herkrijgen.
  • Voor meerderjarige Nederlanders die langdurig hoofdverblijf hebben buiten het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is, treedt verlies van het Nederlanderschap niet na tien jaar, maar na dertien jaar in.

Zie ook nieuwe evenredigheidstool op de website van NederlandWerelWijd.nl, wat volgens de ‘experts’ niet voldoet.

Bron en meer info