Modernisering Dubbele Nationaliteit – Uw input is nodig!

okt 1, 2018 | Dubbele Nationaliteit, Nationaliteit, Nederlander Blijven, Overheid

Dubbele Nationaliteit en/of behoud van Nederlanderschap, behoren tot de meest voorkomende uitdagingen waarvoor vele NIHB-ers worden gesteld. Opmerkingen die wij vaak lezen: ”Ook al verlies ik officieel mijn Nederlandse Nationaliteit, ik zal in m’n hart altijd een Nederlander blijven” geven niet alleen aan dat er behoefte is aan een online community als het NIHB, maar ook dat die community de belangen voor behoud van Nederlanderschap serieus neemt en er actie moet worden ondernomen. Dat moet overigens snel want de overheid bereid een wetswijziging dienaangaande voor.

Neem je als Nederlander een andere nationaliteit aan dan verlies je je Nederlanderschap (op een aantal uitzonderingen na). Echter dubbele of meervoudige nationaliteit is in een globaliserende wereld niet meer weg te denken.

De modernisering van het nationaliteitsrecht zoals op dit moment in het regeerakkoord wordt weergegeven bestaat uit 2 onderdelen;

 1. De verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten.
 2. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

De weerstand/problematiek in Nederland rondom dubbele nationaliteit staat geheel los van de Nederlandse expats en emigranten, die om verschillende en vaak noodzakelijke redenen een andere nationaliteit willen/moeten aannemen.

De ‘modernisering’ van het regeerakkoord moet deze groep Nederlanders dan ook niet uit het oog verliezen. Zoals andere landen er alles aan doen om juist wel die binding met de uitwonende ‘landgenoten’ te houden of zelfs te verplichten, zo probeert Nederland zo veel mogelijk van hun ‘eigen’ landgenoten af te komen.

Daarnaast kun je het verplichte keuze moment voor de eerstvolgende generatie toch niet onder de noemer ‘modernisering’ plaatsen, het is eerder ‘demonisering’. Een verplichte keuze tussen de nationaliteit van je vader of je moeder of het land waar je geboren en/of opgroeid bent, is zoals in de Griekse tragedie, Iphigeneia in Aulis, een onmogelijke keuze.

In de aderen van je kinderen vloeit het bloed van 2 of meer naties, opgroeien met 2 of meer culturen, verschillende talen spreken, familie in andere delen van de wereld hebben het is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Het is niet alleen een persoonlijke verrijking maar ook een zegen voor zowel Nederland als het nieuwe woonland. NIHBers worden niet voor niets de bruggenbouwers en ambassadeurs van Nederland genoemnd.

Een aantal negatieve gevolgen van het verlies van de Nederlandse nationaliteit, door het aannemen van een andere nationaliteit, hebben we hieronder op een rijtje gezet;

 • Problemen omtrent Erfrechtelijke kwesties
 • Beperking vrij te kunnen reizen naar Nederland of eventuele toekomstige repatriering
 • Ontnemen Stemrecht
 • Het wordt lastiger om op oudere leeftijd (of ander leeftijd) terug  te keren naar je geboorteland
 • Het in stand houden van de eenheid van het gezin en de banden met de familie in Nederland
 • Het snel terug kunnen keren naar je geboorteland, ten tijden van politieke spanningen
 • Het niet langer kunnen verblijven dan 3 maanden voor mantelzorg ouders/familie
 • Het niet op zeer korte termijn, door onvoorziene omstandigheden, kunnen remigreren of naar Nederland reizen
 • Kinderen de mogelijkheid ontnemen om als Nederlander in Nederland te kunnen gaan studeren of wonen
 • Uiteraard is Brexit op dit moment een heet hangijzer voor velen Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk

Het NIHB wil zich zo snel mogelijk gaan richten op het al dan niet aan voorwaarden verbonden behoud van de Nederlandse Nationaliteit en dan met name gericht op NIHB’ers. Daarmee dan ook eventueel acceptatie van een dubbele Nationaliteit, indien gezin of woon/werkomstandigheden dat gewenst-, of zelfs noodzakelijk maken.

Jullie input is hierbij belangrijk!

Geef een reactie onder dit bericht of vul het formulier in.

Dank jullie wel.

Heeft u een dubbele nationaliteit

Bent u VOOR of TEGEN dubbele nationaliteit

13 + 12 =

Quote Alicja Gescinska (politiek fylosoof en schrijver)

Loyaliteit is iets wat in je hart zit, niet iets wat op een papiertje gedrukt staat. We leven in een tijd waarin identiteit erg complex is, waarschijnlijk meer dan vroeger. Ook nationale identiteit is enorm gelaagd: steeds meer mensen hebben een gemengde achtergrond. De mogelijkheid van een dubbele nationaliteit is een blijk van erkenning dat je volwaardig burger en lid kunt zijn van meer dan één gemeenschap. Het is misschien niet zo’n goed idee deze mogelijkheid aan mensen te ontzeggen. Het kan bij hen het gevoel veroorzaken dat ze er toch niet helemaal bij mogen horen, niet helemaal aanvaard en vertrouwd worden. Dat zou weleens een groter ondermijnend effect kunnen hebben op de burgerlijke loyaliteit dan een extra nationaliteit.