Meertalige kinderverhaaltjes

Het leren van een nieuwe taal is in veel gevallen onderdeel van het emigratieproces. Thuis is de voertaal, zeker in de eerste jaren, vaak Nederlands en op school is het de taal van het land. Kinderen worden op die manier meertalig opgevoed.

Het voorlezen van verhaaltjes is een leuke en effectieve manier om thuis bij te dragen aan de taalontwikkeling. Met 5 minuten per dag, krijgen kinderen al een additionele taalinput van 300.000 woorden per dag. Dit heeft een positieve impact op de taalontwikkeling en lees- en schrijfvaardigheid, wat weer resulteert in verbeterde schoolprestaties.  

Ouders vinden voorlezen over het algemeen ook erg belangrijk, maar lopen in sommige gevallen tegen barrières aan. Zo zijn ze soms zelf de taal nog niet helemaal machtig, is het moeilijk om aan tweetalige boekjes te komen of spelen vermoeidheid en taalgebrek een rol. 

De website Ririro.com probeert deze barrière weg te nemen door gratis meertalige verhalen aan te bieden. Je kunt hetzelfde verhaal in meerdere talen online lezen, uitprinten of beluisteren. Zo kunnen ouder en kind op een speelse en gezellige manier oefenen met taal. 

Momenteel zijn de volgende talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Frans, Pools, Servisch, Italiaans, Indonesisch, Arabisch en Portugees. Het aanbod aan talen, verhalen en audio wordt constant uitgebreid. Verzoeken voor nieuwe thema’s of talen zijn van harte welkom.