Mantelzorg in Athene

jul 8, 2016 | Ouderen / Ouders

Het is nu ongeveer twee jaar geleden dat een tiental Nederlanders begonnen zijn met het opzetten van een netwerk om een soort van mantelzorg te kunnen bieden aan Nederlanders, Nederlands sprekenden en aanverwanten in en bij Athene. Een soort van mantelzorg, want wat is mantelzorg precies?
Mantelzorg is de zorg die mensen bieden aan een naaste die zorg nodig heeft. Dat kan variëren van kortdurend met een lage intensiteit, tot langdurig en zeer intensief. Mantelzorg is onbetaalde en niet-beroepsmatige zorg. Dus: zorgt u voor een familielid, een buurman, buurvrouw of iemand anders in uw directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is? Dan bent u mantelzorger.

Wat de groep ‘Mantelzorg door vrijwilligers’ wil en kan bieden is hulp van lage tot matige intensiteit aan diegenen die niet meer helemaal voor zichzelf kunnen zorgen of op een andere manier geïsoleerd zijn, en waar de ‘directe omgeving’ tamelijk ruim wordt opgevat. Maar ook, als het gaat om zware invaliditeit, hulp aan de verzorgers uit de naaste omgeving om die een beetje te ontlasten. Mantelzorg voor mantelzorgers dus en, als die er niet zijn, bemiddeling om een oplossing te vinden.

Iets concreter komt dat neer op:

  • Hand en spandiensten, gezelschap, wandelen;
  • Het doorverwijzen dan wel het assisteren bij verzoek om hulp te verkrijgen bij lokale Griekse instanties;
  • Het uitlenen van medische hulpartikelen w.o. krukken, wandelstokken, rollator, driepoot, zuurstofapparaat etc. indien beschikbaar;
  • Ook proberen wij contacten te leggen met Nederlands sprekende professionele en medische hulpverleners.

Deze professionele hulp moet uiteraard wel worden betaald.
Zij zoeken naar geschikte verzorgings- of bejaardenhuizen voor diegenen die niet meer thuis kunnen blijven. Het doel is, naar aanleiding van de gehouden enquête, een mogelijkheid te vinden om Nederlands sprekenden bij elkaar geplaatst te krijgen in een goede omgeving en tegen een redelijke prijs en misschien in de toekomst te komen tot een eigen wozo combinatie.
De mantelzorg bestaat uit een kerngroep die intussen is uitgegroeid tot vijftien vrijwilligers waaronder een arts en verpleegkundigen en telt bovendien een aantal vrijwilligers, die kunnen worden opgeroepen. Omdat Athene een grote stad is werkt de groep in principe met districten om reistijd en –kosten te besparen, maar leek het toch handiger alles centraal te regelen. Mocht u de hulp willen inroepen voor uzelf of iemand uit uw omgeving dan kunt u contact opnemen met:
1. Anneke Spanoudi 210 8072 086 6933378070 of, bij geen gehoor
2. Pia de Kuyper 210 9323661 6973408709

Ook als u medische hulpmiddelen beschikbaar wilt stellen of als u zich wilt aanmelden als (oproep)vrijwilliger kunt u bij hun terecht of u kunt zich opgeven per email : mantelzorgnvig@gmail.com
Om medische hulpartikelen te kunnen aanschaffen als daar behoefte aan bestaat en voor het benodigde onderhoud heeft de mantelzorg een ‘spaarpotje’ gemaakt. Wilt u het initiatief van de mantelzorg financieel steunen dan is uw bijdrage van harte welkom.