VBNGB Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland

 • Nieuwe jurisprudentie en andere actualisaties in Dossier Box 3
  by Ed Roosen on 23/04/2024 at 8:28 am

  Bron: Taxlive.nl Dossier Box 3 is geactualiseerd met recente jurisprudentie, wijzigingen in het toekomstig stelsel box 3, de definitieve aanslagen IB 2021, het aanhouden van definitieve aanslagen IB 2023 en het wijzigen van de voorlopige aanslag IB 2023. Klik hier voor het gehele bericht.

 • In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen het besluit dat eiser verdragsgerechtigd is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  by Ed Roosen on 12/04/2024 at 7:32 pm

  Bron: De Rechtspraak Eiser ontvangt pensioen op basis van de Algemene ouderdomswet (AOW). Op 11 december 2020 ontvangt verweerder van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanmeldbericht vanwege de verhuizing van eiser naar Portugal. Daarop volgt het primaire besluit van verweerder. In bezwaar heeft verweerder nader onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat OHRA, de zorgverzekeraar van eiser,

 • Emigratiebeurs EXPO Houten
  by Ed Roosen on 08/04/2024 at 8:45 pm

  Op 6 en 7 april was de jaarlijkse emigratiebeurs er weer. Stichting GOED en de VBNGB gaven daar als gebruikelijk gezamenlijk acte de préséance en waren vertegenwoordigd door Antonietta Sgherzi en Roy Meijnders (beide dagen). Zaterdag was Bert Kuijpers van de partij en op zondag Ben Rog. Zondag heeft Roy Meijnders voor een volle zaal

 • Besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten gewijzigd
  by Ed Roosen on 05/04/2024 at 12:40 pm

  Bron: Staatscourant De wijziging betreft het vervallen van twee voorwaarden bij internationale waardeoverdrachten van pensioenkapitaal van werknemers aan buitenlandse, fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoerders gevestigd binnen de EU, de EER of Zwitserland. Dit naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:875 en ECLI:EU:C:2023:878. Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-10467.html Meer

 • Vraag van Jeroen Lenaers, Nederlands Lid van het Europees Parlement, aan de Europese Commissie om meer duidelijkheid voor verdragsgerechtigden
  by Ed Roosen on 02/04/2024 at 2:44 pm

  Van onze landencoördinator België en bestuurslid, Cees Vermeeren met het verzoek dit te delen. Jeroen Lenaers, Nederlands Lid van het Europees Parlement, heeft een vraag gesteld aan de Europese Commissie om meer duidelijkheid voor verdragsgerechtigden te krijgen over de houding en opstelling van woonland en pensioenland indien de verdragsgerechtigde een verzoek om vergoeding van medische

 • Actie Koepel leidt tot beweging bij sociale partners ABP
  by Ed Roosen on 31/03/2024 at 2:45 pm

  Bron: Koepel Gepensioneerden Gepensioneerden ABP mogen “eindelijk” hun zegje doen over nieuw pensioen. Momenteel zijn veel lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden druk met het uitoefenen van het in de nieuwe Pensioenwet opgenomen hoorrecht; daarmee kunnen ze in de eerste fase van een eventuele overgang naar een nieuwe pensioenregeling de stem van gepensioneerden vertolken. Zo ook

 • Inzicht in lopende onderhandelingen belastingverdragen
  by Ed Roosen on 15/03/2024 at 10:49 pm

  Bron: Taxlive.nl en tweedekamer.nl Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over de lopende en geplande onderhandelingen van belastingverdragen. Hij geeft een overzicht van de stand van zaken en fase van de onderhandelingen met verschillende landen. Mocht u suggetsies of aandachtspunten hebben voor de onderhandelingen van Nederland met uw of een ander woonland

 • AOW-pensioen naar de norm van een gehuwde, geen sprake van duurzaam gescheiden leven.
  by Ed Roosen on 15/03/2024 at 10:40 pm

  Bron: de Rechtspraak Deze zaak gaat over de vraag of de Svb het AOW-pensioen van betrokkene terecht heeft herzien in een gehuwdenpensioen. Anders dan de rechtbank oordeelt de Raad dat de herziening terecht is, omdat betrokkene en zijn echtgenote niet duurzaam gescheiden van elkaar leven. De nog bestaande mate van financiële verstrengeling en mate van