Informatie over de Eerste Kamer verkiezingen niet-ingezetenen

Op 8 februari 2023 maakte de gemeente Den Haag bekend dat in maart 37.173 Nederlanders die in het buitenland wonen hun stem kunnen uitbrengen voor de Eerste Kamer. Ze hebben zich op tijd geregistreerd. De aanmeldingen gaan via de gemeente Den Haag, die de eindstand heeft gecommuniceerd.

Het stembiljet wordt opgestuurd en kan ingeleverd worden in een envelop bij een Nederlandse ambassade, of opsturen naar de gemeente Den Haag, waar de buitenlandse stemmen geteld worden. Niet over ter wereld is de post even snel of betrouwbaar.

Let vooral op dat u op tijd bent!

Opsturen naar het stembureau in Den Haag

Uw stem moet uiterlijk 15 maart 2023, om 15.00 uur lokale tijd zijn ontvangen door het briefstembureau in Den Haag.

Opsturen naar, of afgeven bij de ambassade

U kunt uw stem ook opsturen naar, of afgeven bij de Nederlandse ambassade in uw woonland. Zorg dat uw stem daar op 10 maart 2023 binnen is. De ambassade stuurt uw stem door naar het briefstembureau in Den Haag.

 

Andere manieren om te stemmen

Is de postbezorging in uw land traag of onbetrouwbaar? Dan kunt u voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of het Europees Parlement iemand in Nederland voor u te laten stemmen per volmacht.

Bent u tijdens deze verkiezingen in Nederland? Dan kunt u stemmen in een Nederlandse gemeente.

Let op: Bij de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer kunt u alleen per post stemmen.
 

De meeste briefstemmers wonen in Duitsland. In dat land hebben 7096 Nederlanders zich geregistreerd. Daarna volgen België (5861), Frankrijk (3870), Groot-Brittannië (2674), de Verenigde Staten (2370), Spanje (2193) en Zwitserland (2122). In totaal wonen de aangemelde Nederlanders in 177 landen en regio’s. Vanuit heel de wereld hebben mensen zich dus aangemeld.

Kandidatenlijst –  wie zijn het?

Voor dat kiescollege zijn 129 mensen uit 27 landen kandidaat. De meeste kandidaten zijn nog niet bij iedereen bekend, echter de politieke partijen die zij vertegenwoordigen natuurlijk wel. Er is één kandidaat die deelneemt, zonder partij.

Nog onduidelijkheden?

Neem dan contact op met Unit Verkiezingen via +31 70 353 44 00 of kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Succes!