Informatie Coronavirus – COVID-19

mrt 18, 2020 | Algemeen, Nieuws, Nieuwsbrief, Overheid

INFO Coronavirus COVID-19

In deze speciale COVID-19 nieuwsbrief, willen we ten eerste iedereen een hart onder de riem steken tijdens deze bizarre periode waar we ons allemaal in bevinden en ten tweede om te verwijzen naar de officiële informatiekanalen van de Nederlandse overheid. Maar eerst de volgende belangrijke mededeling;

Tijdelijke Vermindering van Consulaire Dienstverlening

De wereldwijde ontwikkeling van het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft geleid tot tijdelijke vermindering van consulaire dienstverlening op veel locaties. Check zelf even bij de ambassade in jouw woonland.

Vooralsnog voor de periode van 18 maart – 6 april 2020.

Afhankelijk van de ontwikkelingen kan de periode veranderen.

De visaverlening wordt beperkt tot de categorieën ‘humanitair’ en ‘nationaal belang’.

Aanvragen voor een nieuw nationaal paspoort kunnen alleen worden aangenomen wanneer een reisdocument verloopt of is verlopen, het aantoonbaar essentieel is voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of een reis om aantoonbare medische of humanitaire redenen geen verder uitstel duldt. Laissez Passers kunnen worden afgegeven indien de nood acuut is.

Alle andere diensten worden tijdelijk stopgezet.

Lees hier de Q&A paspoort of ID-kaart aanvragen, tijdens deze periode

Bovenstaande mededeling is vooral belangrijk voor Nederlanders, die buiten de EU wonen, met een dubbele nationaliteit. Om verlies van het Nederlanderschap te voorkomen

Stichting GOED heeft Consulaire Zaken gevraagd ook met deze Nederlanders rekening te houden, gedurende de verminderde dienstverlening. Wij kregen de volgende reactie hierop;

In de genomen maatregelen is nadrukkelijk toegezien op het kunnen voorkomen van het verlies van het Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid en onder c RWN voor bipatride Nederlanders, door desgevraagd een schriftelijk verzoek (per email) om afgifte van een ‘Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap’ in behandeling te blijven nemen. Met de afgifte van deze verklaring wordt conform art 15, vierde lid RWN (evenals met de afgifte van een Nederlands paspoort) de 10-jaars verliestermijn gestuit. De aanvrager hoeft hiervoor niet in persoon op een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te verschijnen

Meer info over dubbele nationaliteit, zie de video die wij onlangs gelanceerd hebben (de NLse versie volgt).

Nederlandse Ambassade

De Nederlandse ambassades proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden, dit doen ze o.a. via Sociale Media.

Volg de Nederlandse ambassade in jouw woonland o.a. via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Men kan de pagina’s vaak vinden onder;

Embassy of the Kingdom of The Netherlands in ‘woonland
Embassy of The Netherlands in ‘woonland’
Nederlandse ambassade ‘woonland’

Berichtenservice, waar vind je verder nog informatie?

Het verdient verder aanbeveling om, mocht je dat nog niet gedaan hebben, je te registreren bij de berichtenservice van de ambassade. 

Daardoor ontvang je automatisch wijzigingen in het reisadvies en kunnen zij actief berichten sturen mocht dat noodzakelijk zijn.

MEER INFO

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Download de app

Met de Reisapp van Buitenlandse Zaken krijg je, actuele reisadviezen en je hebt met 1 druk op de knop contact met 24/7 BZ contactcenter. Het 24/7 contactcenter werkt hard om het nieuws up to date te houden, echter zijn zij ook afhankelijk van het desbetreffende land, die de informatie doorgeeft. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Stichting GOED heeft Consulaire Zaken aangeraden om Nederland toe te voegen aan de Reisapp. Zodat Nederlanders die in het buitenland wonen ook de Reisapp kunnen raadplegen wanneer zij naar Nederland willen of moeten reizen. Dit is vooral in deze periode zeer nuttig. Ons verzoek is doorgezet naar 24/7 contactcenter. 

MEER INFO

24/7 Contactcenter

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Let wel, vanwege het Coronavirus is het extra druk bij het 24/7 contactcenter. Geduld is nodig en gewenst.

MEER INFO

Andere nuttige links

Laatste Actuele Nieuwsberichten van de overheid

Informatie over het COVID-19 in Nederland

Veelgestelde vragen reisadvies per land!

Beantwoording van veel gestelde vragen over de actuele situatie in een land.

MEER INFO

Namens het NIHB Team,

Stay safe en help elkaar waar mogelijk!

Vertel ons onder dit bericht, wat de situatie in jouw woonland is en hoe je de informatievoorziening via de ambassade en de Nederlandse overheid ervaart!