Heffingskorting voor Nederlanders in het Buitenland

dec 11, 2018 | Juridisch

Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de berekening van de loonbelasting van niet-inwoners van Nederland voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen (heffingskortingen zijn kortingen op de loon- en inkomstenbelasting).

Deze maatregel voorkomt dat vanaf dan veel zogenoemde niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen later geld moeten terugbetalen aan de Belastingdienst omdat zij te veel heffingskortingen hebben gekregen. Daar staat tegenover dat het voor de wél kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen op onderdelen mogelijk iets bewerkelijker wordt om de heffingskortingen te krijgen waar zij recht op hebben.

Welke gevolgen dit eventueel voor u kan hebben leest u op deze pagina van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/…/veranderingen-in-loonheffi…

Woont u in een EU-land, of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba en betaalt u over minimaal 90% van uw hele inkomen belasting in Nederland, dan bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen.  

U heeft dan nog wel recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. U kunt dit deel dan via de aangifte inkomstenbelasting terugvragen. Buitenlands belastingplichtigen waarvan in een eerder jaar is gebleken dat zij kwalificerend buitenlands belastingplichtigen zijn en waarvan de situatie niet is gewijzigd, kunnen een voorlopige aanslag 2019 aanvragen. Daarmee kunnen zij alvast de heffingskortingen uit laten betalen waar wel recht op bestaat, maar die in de loonbelasting niet zijn toegepast.

Voor inwoners van België geldt een afwijkende situatie en ook voor de andere landen check via onderstaande link: 

 kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Heeft u vragen dan kunt u vanuit het buitenland contact opnemen met de BelastingTelefoon Buitenland op +31 55 5 385 385. Houd wel uw burgerservicenummer bij de hand.