Facilitair visum voor ouders van een minderjarig Nederlands kind

jul 8, 2018 | Buitenlandse partner

Mede dankzij forse druk van het Europese Hof van Justitie is dit nu eindelijk ook mogelijk in Nederland. Dit is goed nieuws voor Nederlandse expat gezinnen met een vader of moeder van buiten de EU die zich weer in Nederland willen gaan vestigen; geen inburgerings en inkomenseisen meer om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen. De Inburgeringsplicht blijft van kracht maar dat kan de niet-EU partner / vader /moeder nu doen terwijl hij/zij met zijn/haar familie in Nederland woont.

​U bent de (stief-, opvang-, pleeg-) ouder van een minderjarig Nederlands kind. U wilt in Nederland met uw kind samenwonen. U hebt zelf niet een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. Om in Nederland bij uw minderjarige Nederlandse kind te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. U vraagt een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht aan.

 

​Voorwaarden

  • U bent de (stief-, opvang-, pleeg-) ouder van een minderjarig Nederlands kind.
  • Uw Nederlandse kind is jonger dan 18 jaar oud.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
  • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
  • U toont uw identiteit en nationaliteit aan met een geldig paspoort of ander reisdocument. Als u deze niet hebt, kunt u andere documenten laten zien waaruit ondubbelzinnig uw identiteit en nationaliteit blijkt.
  • U hebt géén rechtmatig verblijf in een EU/EER-lidstaat (incl. Nederland) of Zwitserland.
  • U verricht daadwerkelijke zorg en/of opvoedingstaken voor het kind (eventueel samen met de andere ouder).
  • Het kind is zodanig afhankelijk van u dat, als u geen verblijfsrecht krijgt, het kind geen andere keuze heeft dan het grondgebied van de Europese Unie met u te verlaten.

Kosten

Deze aanvraag kost € 51.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

Bron: ind.nl