Europese Commissie wil vingerafdruk voor ID-kaart (NIK) verplichten

nov 28, 2018 | Nieuws, Overheid

— UPDATE 28/11/2018 —


In Nederland zijn vingerafdrukken op ID-kaarten een tijdlang verplicht geweest, maar dat werd begin 2014 afgeschaft omdat het geen Europese verplichting was. Echter op 14/11/2018 zijn 28 ambassadeurs van de lidstaten akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie, om op de chip van nieuwe identiteitskaarten van EU-burgers twee vingerafdrukken te verplichten.

Zodra het Europees Parlement een standpunt heeft ingenomen zal de volgende
fase van de onderhandeling starten.

Zie kamerbrief: Voortgang rond de verordening Biometrie op identiteitskaarten van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, R.W. Knops.

Op dit moment kunnen niet-ingezetene Nederlanders die aantoonbaar niet in staat zijn om in persoon te verschijnen, in bepaalde situaties volstaan met de afgifte (op afstand) van een Nederlandse identiteitskaart (NIK). De vraag is of dit nog steeds mogelijk zal zijn als vingerafdrukken net als het paspoort, verplicht worden gesteld op een NIK.


— Einde UPDATE —

6 mei 2018

De Europese Commissie wil dat het weer verplicht wordt om bij het aanvragen van een identiteitskaart vingerafdrukken af te staan. Dit zou het lastiger voor terroristen en criminelen moeten maken om documenten te vervalsen, zo stelt Commissaris voor Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos.

Hij wil dat vingerafdrukken en andere biometrische gegevens straks op de identiteitskaart worden opgeslagen, zo laat hij tegenover de Duitse krant Die Welt weten. Sinds begin 2014 is het in Nederland niet meer verplicht om vingerafdrukken voor de identiteitskaart af te staan. Voor het aanvragen van een paspoort moeten vingerafdrukken wel worden verstrekt. Het voorstel van Avramopoulos stond 17/04/18 op de agenda van de Europese Commissie. Het moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.

Eind vorig jaar werd bekend dat de Nederlandse overheid de vingerafdrukken in het paspoort nooit controleert. De marechaussee op Schiphol beschikt wel over de vereiste apparatuur, maar die is nog niet gecertificeerd om de chip op het paspoort te ontsleutelen. Vingerafdrukken op Nederlandse paspoorten kunnen ook niet in het buitenland worden uitgelezen, omdat Nederland de daarvoor vereiste sleutel met nog geen enkel ander land heeft gedeeld. Andere landen hebben op hun beurt weer hun sleutels niet met Nederland gedeeld. Zelfs na een certificering van de apparatuur kan de marechaussee daardoor niet de vingerafdrukken van buitenlandse reizigers controleren.

Bron: Security.nl