Emigreren

Voor het eerst sinds de jaren 50 is er vanaf 2008 een langdurige emigratie golf gaande. In 2012 verlieten maar liefst 395 mensen per dag Nederland. Vroeger gingen vooral ‘gelukzoekers’ naar het buitenland, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Mensen vertrekken nu vaak als gevolg van het sombere toekomstperspectief, de stijgende werkeloosheid, de crisis, het politieke klimaat en ze zijn de verharding in de samenleving beu. Daarnaast vertrekt men ook simpelweg voor een betere kwaliteit van leven, een warmer klimaat, meer ruimte en rust en voor de liefde! Populaire emigratielanden zijn België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië, de Scandinavische landen zijn zeer in opkomst vanwege hun gunstige woon- en werkklimaat. Maar ook Canada, Amerika en Australië blijven in trek. De laatste jaren vertrekken ook veel Nederlanders naar Caribisch Nederland, waar met name Bonaire favoriet is.

 

Expat of emigrant?

Wat is het verschil nu eigenlijk tussen een Expat en een Emigrant?

Expat is een afkorting van expatriate en is iemand die tijdelijk of permanent, mede door zijn werk, in een land verblijft met een andere cultuur dan waarmee hij is opgegroeid.

Expats zijn over het algemeen hoog opgeleide mensen die voor een bepaalde tijd een arbeidsbehoefte vervullen welke in een land ontstaan is. Deze expats kunnen zelfstandigen zijn maar ook werknemers die intern worden verplaatst binnen een bedrijf.

Een emigrant verlaat zijn geboorteland om zich in het buitenland te vestigen en daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Beide termen lijken erg op elkaar. Het woord Expat is in eerste instantie meer gebruikt voor mensen die voor een bepaalde periode in het buitenland wonen en werken.

De term emigrant wordt tegenwoordig met name gebruikt voor mensen die het land willen verlaten, met de intentie om zich permanent in een ander land te vestigen en werk te zoeken of een eigen bedrijf te starten.

Wat moet ik regelen als ik ga emigreren?

Wat u moet regelen als u gaat emigreren, is afhankelijk van het land van bestemming. Denk in ieder geval aan belastingen, zorgverzekering, diploma’s, beroepserkenning, pensioen en uitkering. Ook kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Deze documenten moet u voor uw vertrek rechtsgeldig laten maken.

Informatie bij ambassades en consulaten

U kunt uitgebreide informatie aanvragen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Daar weten ze precies wat u moet regelen.

Wilt u gaan wonen in een andere lidstaat van de Europese Unie? Op Europese websites vindt u informatie over uw rechten, plichten en mogelijkheden.

Meld uw emigratie bij de gemeente

Vertrekt u voor een periode van langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit melden bij uw gemeente. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder). U geeft door:

  • naar welk land u vertrekt;
  • (bij voorkeur) het adres waar u daar bereikbaar bent.

Instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds(en) krijgen automatisch bericht van uw emigratie.

Vraag DigiD aan voordat u vertrekt

Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de Nederlandse overheid. Ook kunt u met DigiD online zaken regelen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Vraag uw DigiD daarom in ieder geval aan voordat u zich uitschrijft bij uw gemeente.

Belastingen, zorgverzekering en pensioen

Informatie over belastingzaken krijgt u via de BelastingTelefoon en op de website van de Belastingdienst. Meer informatie over de zorgverzekering bij verblijf in het buitenland vindt u op de website van het CAK. Bij uw pensioenfonds kunt u navragen wat u moet regelen voor uw pensioen.

Uitkering

Ontvangt u een uitkering en gaat u in het buitenland wonen? Meld dit dan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt niet in alle gevallen uw uitkering meenemen naar het buitenland.

Legalisatie documenten

Wanneer u emigreert, kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Bijvoorbeeld een akte van de burgerlijke stand. Een document dat in Nederland rechtsgeldig is, is dat niet automatisch ook in het buitenland. Door legalisatie van Nederlandse documenten weten de buitenlandse autoriteiten dat het document geldig is.

Diplomabeschrijving geeft uitleg over opleiding

Als u naar het buitenland vertrekt, kunt u een diplomabeschrijving van de Nuffic meenemen. U kunt daarmee uitleg geven over uw Nederlandse opleiding en bijbehorend diploma. Bijvoorbeeld aan uw toekomstige werkgever, aan overheidsinstanties of aan een onderwijsinstituut. Soms moet u een erkenningsprocedure van de bevoegde instantie van uw beroepskwalificatie(s) doorlopen.

Aflossen studieschuld vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont, gaat het aflossen van uw studieschuld gewoon door. Meer informatie over de aflossing van uw studieschuld vanuit het buitenland vindt u op de website van DUO.

Bron: Rijksoverheid.nl