Emigratie checklijst

mei 9, 2020 | Emigratie

E-boek - Survivalgids voor emigranten

Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan, emigreren kun je op je sloffen doen.

St GOED zet zich in voor Nederlanders in het buitenland en daarbij komen ze veel problemen tegen, die vaak voorkomen hadden kunnen worden.

Daarom hebben zij een e-boek samengesteld om misstappen te voorkomen, met onmisbare informatie, praktische tips en adviezen van mensen die jou voorgingen. Zodat jij niet dezelfde fouten maakt. 

Check it out! Het e-boekje is op dit moment nog gratis te downloaden.

Wat moet ik regelen als ik ga emigreren?

Wat je moet regelen als je gaat emigreren, is afhankelijk van het land van bestemming. Denk in ieder geval aan belastingen, zorgverzekering, diploma’s, beroepserkenning, pensioen en uitkering. Ook kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Deze documenten moet je voor vertrek

Informatie bij buitenlandse vertegenwoordiging

Als je wilt emigreren kunt je informatie aanvragen bij de buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland. Daar weten ze wat je moet regelen. Als je bijvoorbeeld naar Brazilië wilt emigreren, neemt je contact op met de ambassade van Brazilië in Nederland.

Wilt je gaan wonen in een ander land van de Europese Unie? Op Uw Europa vind je informatie over je rechten, plichten en mogelijkheden.

Meld jouw emigratie bij de gemeente

Vertrekt je voor een periode van langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan moet je dit melden bij uw gemeente. Dit doet je vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder). Je geeft door:

  • naar welk land je vertrekt;
  • (bij voorkeur) het adres waar je daar bereikbaar bent.

Instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfonds(en) krijgen automatisch bericht van jouw emigratie.

Vraag DigiD aan voordat je vertrekt

Met jouw persoonlijke DigiD kun je jezelf identificeren op websites van de Nederlandse overheid. Ook kun je met DigiD online zaken regelen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst.

Online DigiD aanvragen is alleen mogelijk als je staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Wanneer je niet langer bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, kun je alleen een DigiD aanvragen via de balie.

Je kunt daarom het beste jouw DigiD aanvragen voordat je jezelf uitschrijft bij jouw gemeente.

Belastingen, zorgverzekering en pensioen

Informatie over belastingzaken krijgt je via de BelastingTelefoon en op de website van de Belastingdienst. Meer informatie over de zorgverzekering bij verblijf in het buitenland vindt je op de website van het CAK. Bij jouw pensioenfonds kun je navragen wat je moet regelen voor je pensioen.

Uitkering

Ontvang je een uitkering en ga je in het buitenland wonen? Meld dit dan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je kunt niet in alle gevallen jouw uitkering meenemen naar het buitenland.

Legalisatie documenten

Wanneer je emigreert, kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Bijvoorbeeld een akte van de burgerlijke stand. Een document dat in Nederland rechtsgeldig is, is dat niet automatisch ook in het buitenland. Door legalisatie van Nederlandse documenten weten de buitenlandse autoriteiten dat het document geldig is.

Diplomabeschrijving geeft uitleg over opleiding

Als je naar het buitenland vertrekt, kun je een diplomabeschrijving van Nuffic meenemen. Je kunt daarmee uitleg geven over jouw Nederlandse opleiding en bijbehorend diploma. Bijvoorbeeld aan je toekomstige werkgever, aan overheidsinstanties of aan een onderwijsinstituut. Soms moet je een erkenningsprocedure van de bevoegde instantie van jouw beroepskwalificatie(s) doorlopen.

Aflossen studieschuld vanuit het buitenland

Als je in het buitenland woont, gaat het aflossen van je studieschuld gewoon door. Meer informatie over de aflossing van uw studieschuld vanuit het buitenland vind je op de website van DUO.

Registreer je als kiezer

Als Nederlander in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten) mag je stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Je moet jezelf dan eerst registreren als kiezer. Bent je eenmaal geregistreerd dan krijg je bij een verkiezing automatisch je briefstembewijs toegestuurd.

Registratie is ook nodig als:

  • je in het buitenland woont maar zelf met een kiezerspas wil stemmen in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius of Saba);
  • je iemand in Nederland wilt machtigen om voor u te stemmen.

Je kunt jezelf direct na emigratie als kiezer registreren. Het registratieformulier vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Bron: Rijksoverheid