Doe mee met onderzoek naar de dienstverlening van de Nederlandse overheid

Bericht van het ministerie

De Nederlandse (Rijks)overheid wil de dienstverlening aan burgers in het buitenland – Nederlanders en niet-Nederlanders – verder verbeteren. Uw ervaringen met die dienstverlening en uw oordeel daarover zijn voor ons belangrijk.

Overheidsdiensten werken samen aan één portaal, Nederlandwereldwijd.nl, met alle relevante informatie op één plek. Een centrale plek voor het regelen van uw overheidszaken. U vindt hier informatie over overheidsproducten en -diensten die u als Nederlander over de grens nodig kunt hebben. Van DigiD tot rijbewijs, van AOW tot stembiljet, van paspoort tot studiefinanciering. Op Nederlandwereldwijd.nl kunt u inmiddels voor al deze zaken – en veel meer – terecht, en de medewerkers van Nederland Wereldwijd staan 24/7 klaar om uw vragen te beantwoorden, met u mee te denken en waar nodig door te verwijzen naar de juiste instanties en kanalen.

Deze maand (maart 2022) voert onderzoeksbureau CHOICE in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw onderzoek uit. Dit onderzoek bevat vooral vragen over uw recente ervaringen met diensten van de Nederlandse overheid en uw oordeel over overheidsdienstverlening in het algemeen. Ook gaat de enquête in op de gevolgen van de coronacrisis voor overheidsdienstverlening. De resultaten worden gebruikt om de Nederlandse overheidsdienstverlening, waaronder Nederland Wereldwijd, zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen.

We hopen dat u mee wilt doen aan dit onderzoek. Deelname aan het onderzoek duurt ca. 15 minuten, en kan tot 31 maart 2022. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens alle betrokken overheidsorganisaties

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Den Haag