Digitalisering van consulaire documentverstrekking en verhoging paspoort kosten

okt 17, 2018 | Nieuws, Overheid, Paspoortaanvragen

Staatssecretaris Knops (BZK) en minister Blok (BZ) hebben de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 16 october 2018 een reactie gestuurd, als antw0ord op de motie van de heer Sjoerdsma (D66): Digitalisering van consulaire documentenverstrekking.

In de brief staat wat de overheid van plan is  met de Consulaire documentenverstrekking, waaronder de paspoorten.

Het NIHB waardeert het dat men nu naar oplossingen zoekt om de reisafstanden te beperken, door in de toekomst breder gebruik te gaan maken van de inzet van MVA’s, Mobiele Paspoort Aanvraagstations en de paspoortdienstverlening via een externe dienstverlener (EDV) te gaan uitbreiden naar meer locaties.
Verdere ontwikkelingen die in de brief worden genoemd zijn het streven naar maximale digitalisering, helaas zal totale digitalisering voorlopig nog niet gerealiseerd kunnen worden vanwege de verschijningsplicht. Alsmede wordt de opzet van het 24/7 Contact Center vermeld, voor de verbetering van de informatievoorziening, door middel van één centraal punt voor consulaire vragen, dat vanuit de gehele wereld gebeld kan worden.

Echter wordt er ook in één adem uitgesproken, dat er een tariefswijziging nodig is om het op een voor de komende jaren kostendekkend niveau te krijgen. De kosten van een paspoort voor volwassenen zal worden verhoogd van €130,77 naar €158,- en dat voor kinderen van €117,47 naar €140,60. Dit is een verhoging van meer dan 20%. Dit is onacceptabel, in ogenschouw nemende de bezuinigingen op de consulaire dienstverlening van de afgelopen jaren.

Het overgrote deel van de Nederlanders in het buitenland zullen nog steeds een verre reis moeten blijven maken om het paspoort te vernieuwen. De MVA’s worden nog met mondjesmaat ingezet en de locaties worden slecht en te laat gecommuniceerd, waardoor veel mensen er geen weet van hebben. Daarnaast is deze service niet voor iedereen beschikbaar en bij de EDV’s moeten mensen al extra betalen voor een nieuw paspoort.

Vervolgens trekt het kabinet dit jaar 10 miljoen uit voor het diplomatieke netwerk (postennetwerk) wat oploopt tot 40 miljoen in 2021. Maar de Nederlander in het buitenland mag 20% meer betalen voor het paspoort.

Het zou dit kabinet sieren als de leges voor de behandeling van een aanvraag van in het buitenland woonachtige Nederlanders, gelijk getrokken wordt in plaats van verhoogd, met die voor een Nederlands ingezetene..Met als doel dat de NIHBers het gevoel krijgen, voor één keer, net zo belangrijk gevonden te worden als de handelsbelangen en de diplomatiek, waar zij toch ook echt een steentje aan bijdragen.

 

U kunt de inhoud van de brief hier lezen!