De voordelen van investeren in landbouwgrond in Roemenië

Waarom kiezen voor Kamphorst Agrofondsen?

Kamphorst Agrofondsen bestaat uit leidende investeerders in de agrarische wereld en streeft ernaar om voorop te lopen in de sector. Ze investeren in innovatieve projecten en proberen positieve verandering teweeg te brengen in de landbouwsector. Kamphorst Agrofondsen biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in landbouwgrond in Roemenië en te profiteren van de groeiende agrarische sector in het land. Ze richten zich op duurzame landbouw en bieden investeerders de kans om bij te dragen aan vruchtbare gronden en rendabele landbouwprojecten. Sinds de start in 2010 heeft Kamphorst Agrofondsen verschillende mijlpalen bereikt, waaronder het vergroten van het eigen vermogen naar meer dan EUR 19,5 miljoen en het uitbreiden van het landbouwgrondoppervlak naar 3.200 hectare in eigendom.

Lage volatiliteit en asymmetrisch risico-rendementprofiel

Investeren in landbouwgrond biedt een lage volatiliteit en een asymmetrisch risico-rendementprofiel. Dit betekent dat het rendement niet direct afhankelijk is van het risico dat wordt genomen, waardoor het minder gevoelig is voor waardeschommelingen. De waardevastheid van landbouwgrond wordt bepaald door factoren zoals de constante behoefte aan voedselproductie, de beperkte beschikbaarheid van landbouwgrond en de toenemende vraag als gevolg van bevolkingsgroei en stijgende consumptie. Investeren in landbouwgrond wordt daarom gezien als een veilige en waardevaste belegging.

Waarom investeren in Roemeense landbouwgrond?

Investeren in landbouwgrond in Roemenië biedt aantrekkelijke rendementsmogelijkheden. De prijs van goede landbouwgrond in Roemenië is relatief laag in vergelijking met andere Europese landen, maar wordt verwacht snel toe te nemen door factoren zoals toetreding tot de Europese Unie, betere teelttechnieken en het behoud van alleen betere boerenbedrijven. Het rendement op certificaten van investeerders in Roemeense landbouwgrond heeft tot op heden een rendement van zeven procent per jaar opgeleverd, en er wordt verwacht dat er in 2021 voor het eerst dividend kan worden uitgekeerd. Bovendien draagt investeren in Roemeense landbouwgrond bij aan duurzame landbouw, mits er wordt gewerkt volgens duurzame landbouwpraktijken en er wordt samengewerkt met lokale partners.

Hoe kan Kamphorst Agrofondsen u helpen bij de keuze om te investeren in Roemeense landbouwgrond?

Kamphorst Agrofondsen begeleidt investeerders bij het maken van weloverwogen beslissingen bij het investeren in Roemeense landbouwgrond. Ze bieden uitgebreide informatie over de agrarische sector in Roemenië, de lokale wet- en regelgeving en de mogelijke rendementen die u als investeerder kunt verwachten. Bovendien ondersteunt Kamphorst Agrofondsen bij het selecteren van de meest geschikte landbouwgrond en het ontwikkelen van duurzame landbouwprojecten. Hierdoor kunt u met vertrouwen investeren in Roemeense landbouwgrond en bijdragen aan een duurzamere landbouwsector.

Extern artikel