De open brief aan Minister Blok

apr 27, 2018 | Ambassade en Consulaten, Nieuws, Overheid, Paspoortaanvragen

NIHB verwacht een spoedige reactie van Minister Blok en antwoord op de Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS).

Zie ook de brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

Update: Het antwoord 28/05 op onze Open Brief en de reactie van NIHB

BRIEF AAN MINISTER BLOK

Datum: 24 april 2018

Onderwerp: De wereldwijde sluiting van consulaten (en beëindiging paspoort afhandeling) en de directe gevolgen voor Nederlanders in het buitenland.

Hooggeachte Minister Blok,

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid voorbereid te zijn op vragen vanwege ons persbericht (zie bijlage), dat wij vandaag zullen verspreiden. Wij gaan er van uit dat deze constructief voorbereidende bijdrage tot gelijkwaardige reacties van uw ministerie zullen leiden.

Minister Blok, stelt u zich eens voor, er is een nieuwe wetswijziging en door de bezuinigingen is het niet meer mogelijk om uw paspoort in Nederland te verlengen. Nu moeten u en uw gezinsleden onverwacht voor het verlengen van het Nederlandse paspoort naar Indebor, Kazachstan reizen, een afstand van 3800 km enkele reis. Dit vergt uiteraard enige planning, een aantal dagen vrijnemen van uw nieuwe drukke functie als minister, een vlucht, huurauto en overnachting(en) boeken. U heeft gepland een dag eerder aan te komen omdat de consulaire dienst maar van 9-12 open is. De pasfoto’s zijn gemaakt bij een goedgekeurde fotozaak (stel dat ze niet aan de strikte eisen voldoen) en u weet bijna zeker dat u alle officiële (gelegaliseerde en apostilles) documenten bij u heeft. Bijna zeker, want de informatie hierover is niet bepaald duidelijk en consequent. U heeft wel 5 x gechecked of u overal een kopie van gemaakt heeft, want de consulaire dienst weigert dit te doen mocht u een kopie missen. Het laatste wat u wilt is weggestuurd worden omdat het niet in orde is. Gelukkig heeft u geen kinderen onder de 18 jaar, anders zou u deze reis iedere 5 jaar moeten maken. Om maar niet te spreken, dezelfde reis met een nieuwgeborene te maken. Naast de stress die het met zich meebrengt, kost het ook nog eens veel tijd en geld, maar u heeft in ieder geval het geluk, dat u financieel en fysiek in staat bent deze reis te ondernemen.

Het klinkt natuurlijk allemaal volslagen absurd en (kafkaësk) sureëel.

Echter, voor een groot deel van de geschatte 1.4 miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen is dit de harde realiteit. 

Daarom vragen wij, de online community Nederlanders in het buitenland, hierna te noemen NIHB, uw aandacht voor het volgende;

Naar aanleiding van talloze klachten en schrijnende voorbeelden omtrent de aanvraag van een nieuw paspoort, besloot NIHB een enquête te houden onder haar bijna zestien duizend leden.

Doel van de enquête;  Het in kaart brengen van de gevolgen voor ruim 1 miljoen Nederlanders van de drastische inkrimping van de consulaire posten met paspoort dienstverlening wereldwijd. Maar liefst 6450 mensen uit meer dan 90 landen hebben de enquête ingevuld.

In veel landen is er nog maar op één locatie paspoort aanvraag/verlenging mogelijk. Bijvoorbeeld in een land als Australië, moeten veel Nederlandse staatsburgers (en kiezers) tot wel 8000 km reizen om een nieuw paspoort aan te vragen. Maar ook binnen Europa is een afstand tussen de 1000-1600 heen en weer, voor een nieuw paspoort (officieel document) de realiteit. Zo heeft Spanje alleen nog een ambassade in Madrid, Frankrijk in Parijs en Duitsland in Berlijn, om er maar een paar te noemen. In veel landen moeten mensen zelfs 2 x heen en weer, omdat het paspoort persoonlijk op het consulaat moet worden opgehaald.

De belangrijkste aspecten die uit de enquête naar voren zijn gekomen:

  • Voor maar liefst een derde kost het verlengen van het paspoort tussen de € 250-500 per persoon. Ruim 15 % is tussen de € 500-1000 p.p. kwijt. Dit is nog exclusief de kosten van het paspoort zelf, rondom € 130. Zo’n 5% -en dat zijn nog altijd vijftig duizend kiezers!- is letterlijk duizenden euro’s kwijt per persoon.
  • Reisafstanden liggen voor de helft van de ondervraagden tussen de 250 en 1000 km en voor ruim 15% tussen de 1000 en 4000 km (enkele reis). Zo’n kwart moet een vliegticket boeken om het paspoort te verlengen en is daar 2 tot 3 dagen aan kwijt. Nog daargelaten als je niet exact voorbereid over alle juiste gegevens/foto’s o.i.d. beschikt, de balie ‘helaas’ gesloten is, of de tientallen ander redenen waardoor je je toch al kostbare ticket moet omboeken.
  • Ondanks de lange afstanden en hoge kosten die hiermee gepaard gaan willen deze Nederlanders hun paspoort, koste wat kost, verlengen en hebben er ontzettend veel voor over om de Nederlandse nationaliteit te behouden.
  • Echter voor sommige Nederlanders is dit niet meer haalbaar, wegens geldgebrek of men is fysiek niet (meer) in staat de lange reis te maken. Zij zien geen andere oplossing dan hun paspoort te laten verlopen, met het risico hun Nederlanderschap kwijt te raken. Gezinnen kiezen er zelfs noodgedwongen voor geen Nederlands paspoort voor de kinderen meer aan te vragen. De campagne spotjes van het 24/7 contact centrum BZ over het verlies van het Nederlanderschap, staan hiermee in schril contrast.
  • Velen, zeer velen! voelen zich in de steek gelaten door de Nederlandse overheid; ‘uit het oog uit het hart’.

Voorgaande acties, petities en onderzoeken van de ombudsman hebben helaas niet het nodige effect bereikt. De verbeteringen tot vandaag de dag zijn voor veel mensen ontoereikend.

NIHB denkt mee en heeft de volgende aanbevelingen;

NIHB heeft niet alleen de problematiek in kaart gebracht, maar ook naar oplossingen gezocht.

Digitaal en per post aanvragen

Zoals bekend, verplicht het besluit van de Europese Commissie (28 juni 2009) EU-landen om naast naam, paspoortnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, geldigheidsdatum, BSN en gelaatsscan, ook de vingerafdrukken op te slaan in de biometrische paspoort chip.

Deze vingerafdrukken mogen alleen worden afgenomen door gekwalificeerde en gemachtigde personeelsleden van een Nederlandse autoriteit, die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van paspoorten en reisdocumenten. Tevens mogen deze vingerafdrukken alleen op de chip van het paspoort bewaard worden en nergens anders.

Nederlanders in het buitenland moeten dus duizenden km’s reizen voor twee vingerafdrukken! Dat moet in het huidige digitale tijdperk toch anders kunnen.

Vingerafdrukken kunnen over tientallen jaren iets vervagen doordat de papilairlijnen lager worden. Van de recherche weten we dat een vingerafdruk altijd, ook na 60 jaar, te herleiden is naar de juiste persoon. NIHB heeft navraag gedaan en het blijkt technisch mogelijk om het vingerafdruk bestand van het oude paspoort uit te lezen en te gebruiken in de chip op het nieuwe paspoort.

Derhalve onze aanbeveling; De gegevens van de aanvrager worden online (via internet) aangeleverd incl. track en trace code van het op te sturen oude paspoort en de pasfoto’s, welke via een een online pasfoto app/programma gemaakt kunnen worden (op dit moment zijn er al verschillende apps beschikbaar). De opgeslagen gegevens van de RFID chip op het oude paspoort (met o.a. de vingerafdrukken) zijn met een code te kopiëren en kunnen op een nieuw paspoort ingevoerd en versleuteld worden. Het enige wat nodig is voor een paspoortverlenging zijn dus recente pasfoto’s, officiële papieren en certificaten en het oude paspoort. De controle of de aanvrager daadwerkelijk ook de bezitter van het oude paspoort is, is mogelijk door recente pasfoto’s te vergelijken (computer- meetpunten gezicht) met diegene die op het oude paspoort staan. Het nieuwe paspoort wordt naar de aanvrager verstuurd op dezelfde veilige manier als paspoorten die nu al door Ambassades per DHL (of soortgelijke koeriersdiensten) gebruikt worden om de nieuwe paspoorten te verzenden. Dit zou betekenen dat men maar één maal vingerafdrukken hoeft af te geven en vervolgens kan volstaan met het aangetekend opsturen van het oude paspoort, met toebehoren, naar Den Haag, waar alle paspoort behandelingen gecentraliseerd worden. De vingerafdruk blijft, op deze manier, alleen op het paspoort bewaard.

Referentie: overhevelen chip gegevens van oud naar nieuw paspoort: DEXLAB.NL Jeroen van Beek.

Korte termijn aanbevelingen

Om direct het paspoort proces te versoepelen, stelt NIHB een aantal korte termijn aanbevelingen voor, welke in het bijgaande enquête rapport worden toegelicht. 

De mobiele en/of flying consul uitbreiden

Uitbreiden van deze service en toegankelijk maken voor iedereen en op vaste dagen van de week of maand, zodat iedereen ervan op de hoogte is.

Uitbesteden aan derden (uitbreiding)

Vanaf 17 juli 2017 is er een pilot van start gegaan en verwerkt VFS Global in Edinburgh aanvragen van Nederlandse paspoorten.

http://www.vfsglobal.com/Netherlands/UK/passport-renewal.html  

Openingstijden consulaire diensten

Openingstijden verruimen van een halve dag naar een hele dag of in ieder geval in de middag open, in plaats van alleen in de ochtend.

Locatie consulaire diensten

Heropening van een consulaire service voor paspoortafhandeling in de nabijheid van de hoogste concentratie Nederlanders.

Pasfoto’s

De digitale pasfoto’s op het consulaat/ambassade zelf maken.

Documenten en akten

Het eenmalig aanleveren en digitaal opslaan van geboorteakten en andere documenten.

Als laatste wil NIHB benadrukken dat Nederlanders in het buitenland de wegbereiders voor- en onderhouders van Nederlands wereldwijde producten en diensten zijn, een uithangbord voor een uniek klein laagland, en/of niet in de laatste plaats een aanzienlijk contingent kiezers en verspreiders van de nationale trots.

Er van uitgaande dat elke politieke partij zeer groot belang hecht aan export zou een dergelijk interesse ook moeten gelden voor hen die daar primair uitvoering aan geven; de Nederlanders In Het Buitenland! Export is mensenwerk, vooral ter plaatse, om er voor te zorgen dat de ratio van handel gedragen wordt door de emotie van lokale betrokkenheid en de uitstraling van typisch Nederlandse kenmerken en kwaliteiten.

Genoeg reden zou je zeggen, om deze groep de aandacht te geven die ze verdienen. De overheid riskeert op dit moment een groot deel van deze ambassadeurs kwijt te raken door het toegepaste en op de techniek achterlopende paspoortbeleid. Waar miljoenen buitenlanders hun paspoort per post kunnen verlengen, wordt er besmuikt gelachen om de Nederlandse regering die hun onderdanen dwingt het vliegtuig te nemen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij uw reactie met grote belangstelling tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Antonietta Sgherzi

Namens het NIHB team