Consultatie Consulaire Dienstverlening

jun 6, 2019 | Overheid

Nieuwe Consultatie

De Rijksoverheid werkt aan de tweede consulaire beleidsnota, De Staat van het Consulaire 2019. Dat is een brief die jaarlijks naar de Tweede Kamer zal worden verzonden, waarin een ieder kan lezen wat consulaire dienstverlening is die Buitenlandse Zaken biedt, wat de ontwikkelingen zijn en waar de uitdagingen zitten. Ook wordt er inzicht gegeven in de resultaten over het afgelopen jaar (2018).


Aan het voorgaande onderzoek, vorig jaar zomer, hebben 5000 Nederlanders in het buitenland deelgenomen.  Hier kunt u (nog eens) de Kamerbrief van Minister Blok, het volledige eindrapport dienstverlening en de Management samenvatting nalezen. 


Deze consultatie bestaat uit 6 open vragen, hieronder kort samengevat;

  1. Verbetering van de visum verlening
  2. Wat kan BZ doen om start-ups te faciliteren (in Nederland) bij visumaanvragen kort verblijf?
  3. Welke bijstand te verlenen aan kwetsbare personen in het buitenland
  4. Verbetering Informatievoorziening van het ministerie van Buitenlandse Zaken
  5. Hoe kijkt u aan tegen de nieuwe reisadviezen en de informatie daarin?
  6. Welke overige consulaire onderwerpen verdienen volgens u verdere uitwerking en aandacht?

Bron: Overheid.nl

Start

Hier