Nieuwsbrief februari 2024

Het debat over het al dan niet toestaan van meervoudige nationaliteit blijft gepaard gaan met het uitspelen van de loyaliteitskaart

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel wijziging en modernisering van de Rijkswet op het Nederlanderschap, heeft een verslag uitgebracht. Opnieuw worden er ondoordachte vragen gesteld over loyaliteit en integratie, en het lijkt alsof dezelfde retoriek van jarenlang wordt herhaald.

Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig: de vragen die gesteld worden, zijn al herhaaldelijk gesteld, maar er is geen bewijs gevonden dat de onderbuikgevoelens over loyaliteitsconflicten ondersteunt. Integendeel, wetenschappelijk onderzoek in zowel Nederland als Zwitserland toont aan dat meervoudige nationaliteit juist heilzaam kan zijn. We raden de leden van de politieke partijen, die het loyaliteitsconflict blijven opwerpen, dan ook aan om eens bestaande onderzoeken en literatuur te raadplegen.

Bijvoorbeeld het onderzoek van Betty de Hart, de moeite waard om te lezen. Betty is Hoogleraar Transnationale gezinnen en migratierecht bij Vrije Universiteit Amsterdam.

Een tweede paspoort: dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.

Of het onderzoeksrapport uit Zwitserland

Divided loyalty? Identification and political participation of dual citizens in Switzerland

Geen loyaliteitsconflict, integendeel, onderzoek wijst vaak op integratievoordelen bij dubbele nationaliteit. Het Humanistisch moreel inzicht van de recentelijk overleden Politicoloog Alfred Grosser (Geestelijk vader van Europa), waarschuwt tegen verplichte en exclusieve identiteit, die onverdraagzaamheid bevordert.

Zie artikel uit de NRC

Lees hier het volledige verslag en alle vragen en opmerkingen van de politieke partijen; VVD, BBB, D66, Volt, SP, CU en CDA.

Het verhaal van Danno en zijn strijd het Nederlanderschap te herkrijgen

Hoe is het (EU) burgerschap en sociale mobiliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden? Deze video behandelt de strijd, van een Nederlander, tegen de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken over het verlies van het Nederlandse en EU-burgerschap door het verbod op dubbele nationaliteit. Het belicht de juridische uitdagingen en de impact op vrij verkeer en werk binnen de EU, waarbij de noodzaak voor flexibeler nationaliteitswetgeving wordt benadrukt.   

Stichting GOED in gesprek met de ambassadeur van Spanje en Australië over de informatievoorziening en de capaciteit van de pop-up ambassades

Van de NCCS (Nederlandse Club Costa del Sol) kwam het bericht dat het afsprakensysteem niet naar behoren werkte, aangezien de keuzeoptie voor een afspraak in Málaga op 1 en 2 feb ontbrak. Het was vervolgens bijna onmogelijk om iemand van de ambassade te spreken. Sommige mensen hebben wel een afspraak kunnen maken via andere wegen. Zodra Malaga beschikbaar was in het systeem, was alles al volgeboekt.

St. GOED heeft op de ambassadeursconferentie, die 31 januari in Den Haag plaatsvond, een afspraak kunnen maken met Roel Nieuwenkamp, de Nederlandse Ambassadeur in Spanje. Op 7 februari heeft de St. GOED een gesprek gehad over de capaciteit, het afsprakensysteem en de wijze van informatievoorziening. De ambassadeur begrijpt de frustraties bij mensen, maar is ook afhankelijk van Den Haag. Hij gaat in ieder geval bekijken hoe de informatievoorziening te verbeteren is.

Lees hier het gehele artikel en het gesprek met de ambassadeur

Niet alleen Spanje ervaart problemen, ook andere landen binnen de EU en buiten de EU

Bijvoorbeeld in Australië zat de pop-up ambassade ook gelijk vol en vond de communicatie slechts via Facebook plaats. Mensen miste hierdoor wederom de informatie over de pop-up en dus ook de mogelijkheid om op tijd een afspraak te maken. Het Nederlands Consulaat Generaal had eind 2020 medegedeeld, dat het streven was om vanaf 2021 ook via email (de informatieservice) bekend te maken wanneer met het MVA gereisd zou gaan worden. Dit streven is zover wij kunnen nagaan eenmalig uitgevoerd.

Het kan dus blijkbaar wel, echter vervalt men vrij snel weer in het oude patroon; alleen via Sociale Media Nederlanders op de hoogte houden. St. GOED heeft de Consul-Generaal Hugo Klijn van Australië wel gelijk kunnen spreken op de ambassadeursconferentie.

Naast het verzoek voor uitbreiding van de pop-up ambassades, is er ook gevraagd of de VFS-Global, een extern visakantoor in Brisbane, Nederland kan vertegenwoordigen voor het vernieuwen van paspoorten. St. GOED heeft dit verzoek al geruime tijd uitstaan bij Buitenlandse Zaken. De Consul-Generaal van Australië erkent ook hier de problemen en er wordt gekeken naar oplossingen. Echter zij zijn, net als Spanje en andere landen, afhankelijk van de paspoort verwerkingscapaciteit in Den Haag.

Lees hier het gehele artikel en het gesprek met de ambassadeur

Op 6 februari is de petitie aangeboden in de Tweede Kamer om het recht op betaaldiensten (bankrekening) in de wet te verankeren en de overmatige witwasmonitoring te verminderen

Foto: Radar (AVRO-TROS)

De petitie werd aangeboden door verschillende andere organisaties. Uiteindelijk zijn er 14.753 handtekeningen gezet, veel ook vanuit het buitenland, zie hieronder de organisaties die hebben deelgenomen:

  • Privacy First
  • Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland
  • Stichting Grenzeloos onder één dak Stichting
  • Donateursbelangen
  • Vereniging Partin
  • Vereniging Nederlandse Organisaties
  • Vrijwilligerswerk Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland
  • Nederlandse Accidental American Group
  • Stichting Nederlanders buiten Nederland
  • Bits of Freedom.

Bij de aanbieding zelf was, naast de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, ook Kamerlid Joost Snellers aanwezig die eerder een initiatief-wet rond betaalrekening ingediend heeft.

Er is om alle Kamerleden te bereiken een brief nagestuurd met de definitieve petitie, de lijst van ondertekenaars en ook een deel van de gemaakte opmerkingen door ondertekenaars. Je kunt deze brief bekijken als pdf.

Het televisieprogramma Radar heeft van de aanbieding opnames gemaakt die terug zullen komen in een uitzending over twee weken met als thema: het recht op een betaalrekening. We hopen dat dit een nieuwe impuls aan de discussie kan geven.

Europese verkiezingen 6-9 juni

Wil je stemmen voor het Europees Parlement? Dat kan als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie (EU). Er gelden ook nog andere voorwaarden. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eens in de 5 jaar. Voor meer informatie https://elections.europa.eu/nl/how-to-vote/nl/abroad/

Tips en nieuwtjes

Lancering nieuw informatieportaal WWW.TERUGKEERNEDERLAND.NL
Er komen altijd nog tussen 40-50% emigranten op een gegeven moment weer terug naar Nederland. Er is op het moment een stappenplan terugkeer naar Nederland op de website van Nederland Wereldwijd. Het is echter nog steeds een jungle van informatie. Terugkeer Nederland is opgezet om niet alleen de overheidsinstanties te belichten, maar ook ruimte te geven aan niet-overheidsorganisaties en andere bronnen. Dit zal de terugkerende een breder perspectief en meer diverse informatie bieden. Het informatieportaal is in ontwikkeling en zal in de loop van de tijd groeien met toevoegingen van verschillende onderwerpen, advies en ondersteuning.

Taalcursussen

Plannen om te emigreren of al vertrokken, maar u heeft de taal nog niet helemaal onder de knie? Probeer onze online taalcursussen 15 dagen gratis, zonder verplichtingen. Iedere dag 15 minuutjes wanneer en waar je maar wilt. Taalcursus Engels - Taalcursus Spaans - Taalcursus Frans - Taalcursus Duits - Taalcursus Italiaans

Na 15 dagen kun je zelf kiezen om door te gaan of te stoppen.